Demografiefonds Chemie

 

dem

Werkbaar werk is voor de Algemene Centrale - ABVV een absolute prioriteit. En dat is ook zo in de Chemie. Daarom werd onder impuls van het ABVV via een sectorale cao het demografiefonds opgericht. Per jaar gaat er zo’n 18 miljoen euro naar dit fonds.  In elk chemiebedrijf –groot of klein- kunnen de werkgever en de werknemers samen concrete projecten opzetten om het werk werkbaarder te maken. Het fonds betaalt de kosten ervan.

De regering wil dat we pas op 67 met pensioen gaan. Bovendien wordt het voor chemiewerkers veel moeilijker om in het SWT-systeem, het vroegere brugpensioen, te stappen. Ook voor wie zwaar werk doet of in ploegen werkt. En dan hebben we het nog niet over de hyperflexibiliteit die het Plan Peeters ons wil opleggen. Het ABVV blijft zich verzetten tegen deze maatregelen: werk moet werkbaar blijven.

Gelukkig is er in de chemie een nieuwe sectorale cao uitgewerkt, met wél  een concreet plan rond werkbaar werk: Dankzij het nieuwe ‘demografiefonds’ kunnen bedrijven concrete projecten indienen rond vier actiegebieden: werk, gezondheid, het verbeteren van de competenties van werknemers, het optimaliseren van de loopbaan.

Inzetten op werk

Het is nu aan de werknemers in elk bedrijf om samen met de werkgever een plan uit te werken. Het ABVV pleit er voor om sterk in te zetten op het actiegebied werk. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor arbeidsduurvermindering met loonbehoud of voor een bijpassing van het loonverlies bij tijdskrediet en landingsbanen.

Ook rimpeldagen of het verhogen van het anciënniteitsverlof passen perfect binnen het actiegebied werk. Of men kan  premies voorzien bij overstap van zwaar naar lichter werk, van een ploegenstelsel naar een dagstelsel of van nachtwerk naar dagwerk.

Solidair systeem

Alle lonen tellen mee om de geldpot voor het demografiefonds te spijzen en dus kan ook iedereen –arbeiders, bedienden en kaderleden- er beroep op doen. En het maakt niet uit of je bij een chemiereus werkt of in een kleine KMO: het is een solidair systeem.

In dit dossier vind je alle informatie om concreet aan de slag te gaan.