Samen kan het anders

change

We moeten langer en flexibeler werken, zeggen ze. We moeten een extra steentje bijdragen om de samenleving draaiende te houden. Maar is dat wel zo? Helemaal niet. Dat is een kwestie van keuzes. Door te kiezen voor alternatieven, bouwen we een samenleving waar het goed leven is voor iedereen. Ontdek hoe het anders kan.

MINIMUMLOON, JA!

1. Inkomen: minimumloon van 14 euro bruto per uur

Goed leven begint met een redelijk loon. Voor ons is dat minimaal 14 euro per uur of 2.300 euro bruto per maand. Dat willen we graag voor iedereen, ook voor de jongeren onder de 21 jaar. Daarbij blijft de loonindex heilig, want die zorgt ervoor dat onze lonen automatisch worden aangepast aan de stijgende prijzen van levensnoodzakelijke producten en diensten. Krijg je extralegale voordelen? Weet dan dat alleen je brutoloon een invloed heeft op je pensioen. Je kiest dus het best voor een zo hoog mogelijk vast loon.
Ten slotte roepen we de regering op om af te stappen van de strenge loonnormwet en weer te gaan voor vrije loononderhandelingen.

MEER TIJD GRAAG

2. Werk: pleidooi voor meer kwali-tijd en korter werken 

Flexi-jobs, langere werkdagen, hogere werkdruk ... Hoelang houden we dat nog vol? Werkbaar werk betekent voor ons: korter werken.
Zo combineer jij vlotter werk en privé, maken we een einde aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en komen meer mensen aan de bak. Hoe we dat organiseren, overleggen we graag met de werkgevers. We schuiven alvast de werkweek van vier dagen naar voren. Omdat het voordeel voor werknemers dan het grootst is. Om de collectieve arbeidsduurvermindering te financieren, vragen we de regering om de kortingen in de werkgeversbijdragen afhankelijk te maken van arbeidsduurvermindering met loonbehoud en compenserende aanwervingen.

ZORGELOOS OUD WORDEN

3. Sociale zekerheid: minimumpensioen van 1.500 euro

Onze Belgische pensioenen behoren tot de laagste van Europa. Daarom willen we dat het wettelijk pensioen 75% van je gemiddelde loon is, in plaats van 60% vandaag en eisen we een minimumpensioen van 1.500 euro. De niet-gewerkte perioden, zoals bij ziekte en werkloosheid, laten we graag meetellen.
Omdat onze sociale zekerheid een solidair systeem moet blijven, solidair met wie pech heeft gehad. Ook in de toekomst moet iedereen op 65 jaar met pensioen kunnen gaan en vroeger als je 40 jaar hebt gewerkt. Ook wanneer je een zwaar beroep hebt, mag je, als het aan ons ligt, al vroeger met pensioen.

EERLIJKE BELASTINGEN

4. Fiscaliteit: alle inkomens gelijk belast

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Daarom stellen we voor dat alle inkomens worden belast, een euro is een euro. Zo moeten huuropbrengsten en meerwaarden bij de verkoop van aandelen en onroerende goederen belast worden. We willen naast een meerwaardebelasting ook een
solidaire belasting op de grote vermogens. Ook dit vragen we:
• Belasting op financiële transacties in Europa
• Transparantie bij managementvennootschappen, want bedrijven mogen de belastingdans niet ontspringen.
• Belastingen op winst voor alle bedrijven – stop de gunstregimes!
• Terugbetaling van onterecht toegekende belastingvoordelen.

Daarmee richten we onze pijlen op de excess profit rulings, de internationale winsten waarop Belgische vestigingen van multinationals nooit belastingen hoefden te betalen.

BETAALBARE DIENSTVERLENING

5. Openbare diensten: iedereen heeft recht op betaalbare dienstverlening

Bussen en treinen brengen je waar je wilt, gemeente- of stadskantoren helpen je bij vragen, scholen geven kinderen een gelijke start … De overheden spelen een cruciale rol in onze samenleving. Daarom vragen we aan de regeringen om een robuust investeringsplan op te stellen. Via investeringen in diensten en het personeel blijven we zeker van goed werkende, betaalbare en toegankelijke openbare diensten voor iedereen.

De website Samen kan het anders