Eindejaarspremie (aanvulling dubbel vakantiegeld)

De bedienden die gedurende het kalenderjaar in dienst zijn van een kleding- of confectiebedrijf, hebben recht op de aanvulling. Wie tijdens het betrokken jaar en vóór de betaaldatum in dienst is getreden van de onderneming, ontslag heeft genomen of ontslagen werd (uitgezonderd wegens dringende reden) heeft eveneens recht. Je moet minimum 3 maanden in dienst zijn geweest.

De vergoeding bedraagt 90% van het loon van december van het betrokken jaar.

De vergoeding bedraagt 90% van 1/12de van het verdiende bruto jaarloon:

  • indien er een onderbreking van de prestaties van meer dan 30 dagen was in de loop van het kalenderjaar (om eender welke reden),
  • indien de bediende in de loop van het betrokken jaar van een voltijds naar een deeltijds arbeidsregime (of omgekeerd) overstapt,
  • indien de bediende tijdens het betrokken jaar en vóór de betaaldatum in dienst is getreden,
  • indien de bediende tijdens het betrokken jaar ontslag heeft genomen of ontslagen werd.

De werkgever moet de aanvulling samen met het loon van de maand december betalen.