Nieuwe campagne FOS: Gelijk maakt gezond

Corona ontwricht ons. De sociale ongelijkheid, die onderhuids aanwezig was, wordt nog versterkt.   Niet alleen het virus, ook die groeiende ongelijkheid kost mensenlevens. Want met de ongelijkheid groeit immers de gezondheidskloof. Daarom vraagt onze partner FOS onder de slogan ‘Gelijk maakt gezond’ meer aandacht voor gezondheidsvaardigheden.

De omstandigheden waarin we geboren worden en opgroeien, de sociale normen en hoe onze samenleving georganiseerd is, hebben allemaal een invloed op onze gezondheid.  Door gebrek aan geld, kennis en een ongelijke toegang tot gezondheidszorg hebben kwetsbare groepen een slechtere gezondheid en kennen ze minder (gezonde) levensjaren. Dat fenomeen noemen we de gezondheidskloof. De helft van de wereldbevolking heeft onvoldoende toegang tot basisgezondheidszorg. Bovendien is de zorg vaak gefragmenteerd en van slechte kwaliteit.  

Een ondergewaardeerd middel voor het wegwerken van die kloof is het inzetten op betere gezondheidsvaardigheden.  Die term refereert naar het vermogen van personen om informatie over gezondheid te bekomen, begrijpen en te verwerken, zodat zij een passende keuze kunnen maken om hun gezondheid te behouden of te verbeteren.   

Sterk in gezondheid  

Mensen die actief kunnen participeren in hun gezondheid worden gezondheidsvaardig als mens en/of patiënt.  Ze leven gezonder en de nood aan medische zorg vermindert.  Zo’n gezondheidszorg is beter voorbereid om te reageren op gezondheidscrisissen. 

Een beleid dat dus investeert in betere gezondheidsvaardigheden werkt actief de gezondheidskloof weg en pakt de ongelijkheid aan. Het maakt de overgang mogelijk naar een gezondheidszorgsysteem dat mensen en hun leefomgeving centraal stelt.  Want het de huidige gezondheidszorg is veelal gericht op het genezen van ziektes en niet berekend op de uitdagingen van de 21e eeuw.  

Een mondiale campagne

Onder de slogan ‘Gelijk maakt gezond’ vragen FOS, Socialistische Mutualiteiten, S-Plus en VIVA-SVV  aandacht voor gezondheidsvaardigheden. We willen het maatschappelijke debat aanwakkeren en gezondheidsvaardigheden op de politieke agenda zetten. Vandaag leren we dat je pas beschermd bent als iedereen beschermd is. Het middel dat iedereen gezonder maakt is gelijkheid. Roep samen met ons beleidsmakers op tot actie op www.gelijkmaaktgezond.be

FOS gaat ook zelf aan de slag om gezondheidsvaardigheden bij onze partners in het Zuiden te verbeteren.

 

IBolivian Bolivia: Gesteund door de sociale organisatie Colectiva Rebeldia gaan Boliviaanse jongeren in gesprek over seksuele rechten in hun school. Door peer to peer gesprekken worden de gezondheidsvaardigheden van kwetsbare jongeren versterkt en tienerzwangerschappen teruggedrongen.

 

In El Salvador: De gezondheidspromotoren van de Salvadoraanse sociale organisatie AMSATI bevragen patiënten over hun behandeling in het ziekenhuis: begrijpen ze welke ziekte ze hebben of welke behandeling nodig is? Worden ze respectvol behandeld? Met deze feedback trekken ze naar lokale besturen. Op die manier krijgt de bevolking meer inspraak in de zorg.