Generieke gids - Sectorale aanbeveling vanuit de scheikunde

In het paritair comité scheikunde werd vandaag 7 mei tussen de sociale partners een tekst van sectorale aanbeveling over de generieke gids getekend.

 
Waarover gaat het?

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft een generieke gids uitgewerkt om een veilige werkvloer te kunnen creëren en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden. Deze gids bevat voorstellen in verband met hygiënemaatregelen, woon- werkverkeer, rust- en lunchpauzes, social distancing, sanitaire voorzieningen, … . De gids kan je hier downloaden.

De generieke gids komt bovenop de bestaande regels die reeds werden afgesproken in de welzijnscodex

Gezondheid boven alles
  • Dankzij de vakbonden is er een sectorale aanbeveling beslist zodat de gids kan uitgebreid gebruikt worden in de sector en de werknemers beter beschermd worden op de werkvloer.
  • Maatregelen moeten genomen worden na intensief overleg met de met vertegenwoordigers van de werknemers. De werkgever kan met andere woorden niet éénzijdig zijn wil opleggen.
  • In bedrijven waar helaas geen vakbond aanwezig is, moet de werkgever iedere werknemer betrekken bij de preventie- en veiligheidsmaatregelen. De werknemers moeten hun ideeën kunnen aanbrengen.
Wat met onderaanneming?

De vertegenwoordigers in de overlegorganen hebben ook het recht om de preventie en de veiligheid van de onderaannemers te bespreken. Ook zij moeten in goede omstandigheden kunnen werken. Het virus maakt geen onderscheid tussen werknemers.

  • Indien jouw werkgever geen veilige manier van werken voorziet, raden we jou aan om zo snel mogelijk jouw delegee of het plaatselijk kantoor van ABVV Scheikunde te contacteren.
Het sociale luik wordt genegeerd door de werkgevers!

Het is duidelijk dat voor ABVV Scheikunde het verhaal hier niet stopt. De generieke gids voorziet in veiligere werkomstandigheden maar zegt niets over de sociale dimensie van deze crisis.

Wat met het opnemen van verlof? Wat met het presteren en opnemen van overuren? Wat met de opvang van kinderen? Werknemers die ziek worden moeten gewaarborgd loon ontvangen en geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, wat met inkomensverlies, … ?

ABVV Scheikunde zal de komende weken op dezelfde nagel blijven kloppen tot de werkgevers inzien dat werknemers geen robots zijn.

We houden jullie op de hoogte!