Bescherming op de werkvloer: onvoldoende !

Er moet dringend meer gebeuren om de werknemers op de werkvloer beter te beschermen tegen COVID-19. Zo blijkt uit onze enquêtes en de vele getuigenissen die wij als Algemene Centrale-ABVV verzamelden. Het is duidelijk dat winst maken voor veel bedrijven boven de gezondheid van de werknemers gaat. Dat is onaanvaardbaar.

‘De overheid legt heel wat maatregelen op aan de bedrijven, maar die hebben enkel zin als ze ook echt afgedwongen kunnen worden. En daar wringt het schoentje’, aldus Hanne Sanders (studiedienst AC). Uit controles die de federale inspectiediensten uitvoeren op de werkvloer bleek dat ruim 6 op 10 bedrijven niet in orde was. Maar er zijn te weinig sociale inspecteurs om alle ondernemingen te controleren, geven de diensten zelf toe. Zo krijgt het virus natuurlijk vrij spel. ‘Het is aan de politiek om te zorgen voor meer middelen voor de inspectiediensten zodat de werkvloer echt veilig wordt, zeker ook in de KMO’s waar de vakbonden geen waakhond kunnen spelen’.

Quarantaine voor iedereen

Wie symptomen heeft of in contact kwam met iemand die positief testte, moet in quarantaine gaan. ‘Maar in de praktijk zien we dat vooral arbeiders toch gaan werken. Zij kunnen geen thuiswerk doen. Ze zijn terecht bang om in tijdelijke werkloosheid te belanden en een deel van hun inkomen te verliezen’, aldus Dominique Fervaille (AC Brussel). Het is dus essentieel om de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te verhogen voor wie in quarantaine moet maar niet kan terugvallen op telewerk of ziekteverlof. Alleen dan kan de quarantaine 100% gerespecteerd worden.

Virusverspreiding in bedrijven

We hebben nog steeds te weinig informatie over de overdracht van het virus in bedrijven. ‘De meeste mensen lopen het virus op in familieverband, maar cijfers in het buitenland tonen aan dat ook de werkomgeving een belangrijke plaats van besmetting is’, getuigt Maxime Coopmans (studiedienst AC). ‘Uit een grootschalige bevraging in Frankrijk blijkt dat in slechts 20% van de gevallen voldoende maatregelen genomen werden om de werknemers te beschermen tegen besmetting’. Er is meer clusteronderzoek nodig dat de banden tussen besmette mensen blootlegt om in bedrijven gepaste maatregelen te nemen. Ook per sector moeten meer gegevens verzameld worden om duidelijke prioriteiten te kunnen stellen.

Sociale dialoog = betere preventie

In elke onderneming biedt een goed overleg over de preventiemaatregelen de beste garantie voor een maximale bescherming van de werknemers. De strijd tegen de pandemie mag niet als voorwendsel worden gebruikt om sociale dialoog te omzeilen. Bovendien moet de expertise van de arbeidsartsen hierbij meer ingezet worden. ‘We hebben gemerkt dat de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk vaak niet betrokken werden in de uitwerking van de maatregelen’, stelt Pascale Vivone (AC Namen).

Het is duidelijk, er moet nog wat gebeuren eer we kunnen spreken over volledige bescherming van alle werknemers binnen hun bedrijf. Je kan erop rekenen dat je vakbond en jouw ABVV-delegees blijven strijden voor jouw belangen, want je gezondheid is en blijft onze prioriteit!