Neem je resterende verlof snel op zodat je het niet kwijtraakt!

Door de gezondheidscrisis konden sommige werknemers hun verlof niet opnemen. Het einde van het jaar nadert nu snel en het is niet evident om al die dagen nu nog in te plannen. Maar als je je verlof niet opneemt, zak je het kwijtraken. En je hebt je vakantie meer dan ooit verdiend. Het is daarom essentieel dat je je rechten snel doet gelden.

Sommige werkgevers zijn terughoudend om hun werknemers vrijaf te geven, ook aan het einde van het jaar, omdat de productie mogelijks moet worden behouden of zelfs verhoogd. Ze vragen hun werknemers dus om geduld te hebben. Maar wees als werknemer toch op je hoede: als je de resterende verlofdagen niet inplant tussen nu en 31 december, dan dreig je zo niet alleen deze verlofdagen maar ook het inkomen voor die dagen te verliezen.

Onderscheid tussen wettelijk en extralegaal verlof

Een werknemer is verplicht om al zijn wettelijke vakantiedagen vóór het einde van 31 december 2020 op te nemen, anders zijn ze definitief verloren. Extralegaal verlof kan onder bepaalde voorwaarden worden uitgesteld tot het volgende jaar.

Werkgevers van hun kant zijn verplicht om hun werknemers de kans te geven hun jaarlijkse vakantiedagen vóór het einde van het jaar op te nemen. Anders riskeren ze strafrechtelijke sancties.

Wat te doen?

Dus wanneer je verlofdagen opnemen? Hoeveel dagen mag je (aaneengesloten) na mekaar nemen? De voorwaarden voor het opnemen van verlof zijn in onderling overleg met de werkgever bepaald. De werkgever kan zijn werknemers geen data opleggen, maar de werknemer kan ook niet alleen beslissen wanneer hij de resterende dagen opneemt. Ga dus met je werkgever aan tafel zitten om een bevredigend compromis te vinden.

Ga dus snel na hoeveel wettelijke vakantiedagen je nog overhebt en neem contact op met de werkgever om een planning op te stellen. Reageert hij niet of weigert hij met je te praten, stuur dan een e-mail of brief zodat je kan bewijzen dat je hierom gevraagd hebt.

Problemen of vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met je vakbondsvertegenwoordiger of je lokale afdeling.