De loonnormwet verplettert onze lonen

Het ABVV aanvaardt niet langer het keurslijf dat de loonnormwet (de zogenaamde wet van 1996), onze lonen oplegt.

Deze wet – en vooral na de wijziging in 2017 door de regering-Michel – verhindert de vakbonden te onderhandelen over een eerlijke verloning voor de werknemers. Anderzijds worden dividenden niet aan banden gelegd aangezien het befaamde art. 14 van die wet, niet wordt toegepast.

In 2021 liet deze loonnormwet nog duidelijk zien dat er geen rekening wordt gehouden met de realiteit door een loonnorm op te leggen van amper 0,4%. Het ABVV weigerde van in het begin om dit te aanvaarden.

De lonen moeten dus opnieuw kunnen verhogen. Meer onderhandelingsruimte voor opslag is broodnodig. Bovendien bevriest deze wet als het ware de lonen, beperkt daardoor de fiscale- en parafiscale inkomsten en ontzegt onze sociale zekerheid en openbare diensten de middelen die zij zo nodig hebben.

Om de toekomst van het loonoverleg veilig te stellen, eist het ABVV dat de regering de loonnormwet grondig hervormt.

Als de loonnormwet niet wordt gewijzigd in het voordeel van de werknemers, kan er geen sprake meer zijn van een Interprofessioneel Akkoord (IPA), noch sociale vrede.

Download hier het pamflet