Kmo-enquête: betere loon- en arbeidsomstandigheden, een must voor de werknemers

Als ABVV Scheikunde lanceerden wij eind augustus een enquête voor werknemers uit kleine of middelgrote ondernemingen. Via deze kmo-enquête wilden wij niet alleen je mening weten over de werkomstandigheden en lonen in de scheikunde, maar ook je werksituatie beter begrijpen. We willen je hartelijk bedanken voor je deelname en input aan onze enquête. Hieronder kan je de resultaten lezen.

Meer koopkracht is noodzakelijk

Een loonmarge van maximaal 0,4% is voor 9 op de 10 werknemers die de enquête invulden onvoldoende. Sectorale minimumlonen van nog geen € 12 bruto/uur en geen € 2000 bruto/maand zijn in een rijke sector als de scheikunde ontoelaatbaar laag. De campagne van het ABVV voor een minimumloon van € 14 bruto/uur of € 2300 bruto/maand om een waardig leven te kunnen leiden en het verzet tegen de loonnormwet zijn noodzakelijk om verandering te bewerkstelligen in het voordeel van de werknemers.

9 op 10
Balans werk-privé staat onder druk

4 op 5 werknemers geeft aan dat de hoge werkdruk en flexibiliteit niet alleen zorgen voor veel stress op het werk, maar ook een negatieve impact hebben op het privéleven. Aan de ongebreidelde flexibiliteit en het veelvuldig presteren van overuren moet een halt worden toegeroepen. Als samenleving hebben we de plicht om de economie in functie te laten werken van de mens en niet omgekeerd.

4 op 5
Opleidingen voor de happy few

2 op 3 werknemers zijn regelmatig bang om hun job te verliezen, terwijl een zelfde aantal werknemers aangeven geen mogelijkheid te krijgen van hun werkgever om via opleidingen zijn/haar vaardigheden uit te breiden. In het sectorakkoord 2019-2020 werd afgesproken dat een werkgever gemiddeld 4 dagen opleiding moet voorzien per voltijds equivalent, maar veel werknemers kunnen hier dus geen gebruik van maken. Goed opgeleide en gewaardeerde werknemers zijn nochtans van onschatbare waarde voor een bedrijf.

De onderhandelingen voor een sectorakkoord 2021-2022 zijn volop bezig. Dankzij jullie deelname aan onze enquête kennen de onderhandelaars van ABVV Scheikunde jullie prioriteiten. Wij zullen jullie informeren over het verloop van de onderhandelingen. Blijf ook zelf op de hoogte via www.abvvscheikunde.be