De Algemene Centrale neemt deel aan syndicale manifestatie in Parijs

Vandaag/13 oktober namen we met de Algemene Centrale – ABVV deel aan de betoging in Parijs. Een syndicale manifestatie voor o.a. hogere lonen, een sociale energietransitie en tegen de Europese bezuinigingsagenda 
Hogere lonen 

Verschillende studies hebben reeds aangetoond dat de winsten in de meeste grote bedrijven enorm stijgen. Dat is het geval in België, Frankrijk en in andere Europese landen. Het probleem is dat zij hun geld liever in andere zaken (overnames van andere bedrijven, dividenden uitkeren aan aandeelhouders, …) investeren. Werknemers zijn duidelijk geen prioriteit. Ondertussen zijn de maatregelen die regeringen nemen onvoldoende om een antwoord te bieden aan de stijgende kosten van voeding, huisvesting, energie, … 
Meer en meer moeten werknemers beroep doen op voedselbanken om rond te komen. Deze situatie is ondraaglijk en moet stoppen.

Een verhoging van de lonen en vervangingsinkomens is dan ook de absolute prioriteit.

Sociale transitie 

Ook dit jaar merkten we tijdens de zomer de dramatische gevolgen van de klimaatverandering, met hittegolven, overstromingen en noodweer over de hele wereld. Een energietransitie en dus een stop op de CO2 uitstoot is nodig. De gevolgen van die transitie zijn groot en beïnvloeden onze arbeidsomstandigheden, onze jobs, onze lonen… Die transitie zal dus ook sociaal moeten zijn en de rechten van werknemers moeten beschermen.

Daarom moeten we investeren, oplossingen bieden en vooral de jobs en inkomens verzekeren van werknemers. Werknemers moeten betrokken worden in de keuzes die worden gemaakt. We moeten klaar zijn voor de uitdagingen van vandaag en morgen. 

Het kapitalistische model werkt dit tegen. Andere politieke keuzes en sociale maatregelen dringen zich op. Keuzes voor onze samenleving, voor het klimaat en om tegenmoet te komen aan de behoeftes van de bevolking.  

De vakbonden die vandaag op straat komen, wijzen resoluut elke sociale achteruitgang en elk Europees bezuinigingsbeleid af.
Deze tweede (de eerste was in Rome) syndicale actie is een belangrijke stap in ons verder verzet

Samen sterk.