#BeterLeven steunt progressieve partijen in juni

Via de campagne #BeterLeven wil de Gezondheidscoalitie, die een 30-tal maatschappelijke organisaties samenbrengt - waaronder het ABVV - gezondheid promoten in alle beleidsdomeinen. Deze coalitie heeft de gezondheidsprogramma’s van de politieke partijen onder de loep genomen. Aan de vooravond van de verkiezingen is dit een uiterst belangrijke kwestie voor de toekomst van de burgers, gezien ons gezondheidssysteem onder druk staat.

“In haar Witboek  heeft de Gezondheidscoalitie 30 concrete maatregelen voorgesteld om het welzijn van de bevolking en van de werknemers te verbeteren. Het zal niemand verbazen dat de progressieve partijen het meest achter onze voorstellen staan,” legt Arnaud Levêque, federaal secretaris van de Algemene Centrale – ABVV, uit. 

“Als vakbond gaat onze aandacht vooral uit naar de gezondheid op het werk en de problematiek van de re-integratie van langdurig zieke werknemers. De volgende regering moet dit probleem aanpakken; ze moet maatregelen nemen om het welzijn op het werk te verbeteren, zodat het cijfer van 500.000 langdurig zieken daalt.”

In een tijd waarin Europa nieuwe bezuinigingsmaatregelen aanmoedigt, weigert de Gezondheidscoalitie unaniem om te bezuinigen op gezondheid. Integendeel, er moet een investeringsbeleid gevoerd worden dat alle burgers en de gezondheidszorg ten goede komt.

 

Meer info over de Gezondheidscoalitie