Kwaliteitsbanen dankzij het demografiefonds? Het is mogelijk, volgens onze afgevaardigde Kelly

In het demografieplan van het bedrijf Alcon Laboraties Belgium te Puurs hebben onze afgevaardigden gezorgd voor extra verlof, meters en peters die ontlast worden in hun functie, het aanstellen van een mental coach, gratis fruit, loopbaancoaching enz. We interviewden Kelly om ons meer duiding te geven over de afgesproken maatregelen in hun demografieplan. 

Kan je eerst iets vertellen over jezelf, je syndicale opdrachten en jullie vakbondsteam?

Ik werk sinds 2002 voor Alcon en was 22 jaar lang operator. Tegenwoordig heb ik de leiding over een productielijn. Ik ben al 16 jaar syndicaal actief. Samen met onze militantenkern organiseren we ons om de belangen van de werknemers zo goed mogelijk te verdedigen. Daarbij moeten we rekening houden met de verschillende arbeidsregelingen in het bedrijf.

Wat produceert Alcon Laboraties?

Ons bedrijf maakt pakketten voor oogoperaties op vraag van de specialisten. Het gaat eigenlijk over alle materiaal dat nodig is om een operatie uit te voeren zoals handschoenen, kledij, … We werken dus ook in cleanrooms, wat het werken bemoeilijkt.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen in jullie demografieplan dat je hebt onderhandeld? 

Extra verlof:

We hebben extra verlof bekomen voor werknemers ouder dan 50, en vanaf 55 jaar komt er een dag bij. Onze werknemers zijn erg blij met deze maatregel, want het werk in ons bedrijf is behoorlijk zwaar. Er is veel repetitief werk, waardoor schouders, handen, polsen enzovoort zwaar worden belast. Daarnaast werken veel werknemers in ploegendiensten, wat ook gevolgen heeft voor de gezondheid en de balans tussen werk en privé.

Meter- en peterschapproject

We hebben onze meer ervaren werknemers - van wie velen ook in ploegen werken - ontlast door de rol van meter of peter op zich te nemen. 
Op informatieborden wordt aangegeven wie de meter of peter van een bepaalde werknemer is. Zowel onze nieuwe als ervaren medewerkers zijn blij met deze maatregel. Nieuwe medewerkers krijgen dagelijks ondersteuning en onze meer ervaren collega's worden ontlast in hun huidige werk. 
Ons demografieplan omvat ook een training voor meters en peters voorafgaand aan deze opdracht.

Elke week gratis fruit

Ten einde de gezondheid van iedereen te ondersteunen, hebben we ook voorzien in de bedeling van gratis fruit elke week.

Mental coaching

Er staat voor onze werknemers, maar ook voor de leden van het hele gezin een mental coach ter beschikking die kan geraadpleegd worden. Er wordt begeleiding aangeboden in het omgaan met stress en het opbouwen van weerstand in het kader van de job of in de werk-privébalans ten einde burn-out te voorkomen. Ook een psycholoog staat – als er hier vraag naar is – steeds ter beschikking.

Loopbaancoaching

Via deze maatregel in ons demografieplan is het hebben van een diploma geen vereiste meer om te kunnen doorgroeien naar een andere functie. Voortaan houdt men ook rekening met je opgebouwde kennis en kunde en ervaring, zodat je ook zonder diploma kan doorgroeien naar een andere functie. Verder kun je via deze coaching de verschillende mogelijkheden bekijken welke lichtere of andere jobs er beschikbaar zijn of zullen komen binnen het bedrijf.

Kelly wijst er ook op dat er nog andere maatregelen in het kader van dit demografieplan zijn genomen binnen het bedrijf: trainingen in people management, werkgroepen om de werkdruk te verlagen, bewustmakingssessies over stress en burn-out, initiatieven om kinderopvang op te zetten, diversiteit, griepvaccinaties, enz. Aansluitend op dit demografieplan werd er ook een bedrijfs-cao onderhandeld waarbij de aanvullende vergoeding op het SWT (brugpensioen) wordt omgezet naar extra betaalde verlofdagen als men blijft verder werken in plaats van vertrek op SWT.

Ben je tevreden met het demografieplan dat bij Alcon is overeengekomen?

Ja, maar het verbeteren van de arbeidsomstandigheden is een doorlopend proces. En er zijn nog veel uitdagingen. Ik denk in het bijzonder aan de impact van repetitief werk, ploegenarbeid en een vergrijzend personeelsbestand. Er is nog steeds ruimte voor verbetering.

Welke boodschap wil je geven aan vakbondsleden in andere bedrijven?

Het inzetten op kwaliteitsbanen is een syndicale prioriteit. Dankzij het demografiefonds hebben we een hefboom om onze oplossingen te realiseren. We moeten er dus gebruik van maken!

 

aa
Militantenkern ABVV Scheikunde Alcon Laboraties Belgium 
Boven v.l.n.r.: Koen V , Bob K , Lorenzo H , Nancy N, Rita R.
Onder v.l.n.r.: Kelly D, Heidi C, Bjorn V R.