Internationale solidariteit verlegt grenzen

Map

De rijkste 1% van de wereldbevolking bezit meer dan de helft van alle rijkdom. En deze ongelijkheid neemt toe. De vijftig rijkste bedrijven bezitten evenveel als honderd landen samen! En toch worden 94% van hun werknemers geconfronteerd met lage lonen, weinig rechten en onveilige werkplekken.

De bedrijven zelf blinken uit in hebzucht, belastingontduiking en uitbuiting van hun werknemers. Het is een harde realiteit en fundamenteel onrechtvaardig. Werknemers worden tegen elkaar uitgespeeld. Mannen tegen vrouwen, werklozen tegen werkenden, migranten tegen autochtone werknemers.

Waardig werk voor iedereen

Internationale solidariteit staat dan ook hoog op onze agenda. Het kan ook niet anders in deze geglobaliseerde wereld. Vakbonden zijn nodig als tegenmacht. We willen waardig werk voor iedereen…

  • een inkomen dat de behoeften van het gezin dekt.
  • respect voor arbeidsrechten zoals het recht om zich te organiseren.
  • sociale bescherming en sociale dialoog.
  • gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Onze projecten

Partners in acht landen

Onze internationale solidariteitsprojecten focussen op deze strijd voor waardig werk. We steunen partners in 8 landen op basis van gelijkwaardigheid en solidariteit, niet uit paternalisme of liefdadigheid. De projecten zijn concreet: syndicale vorming, steun aan de werknemers in onderaanneming, aandacht voor veiligheid en gezondheid, strijd voor een minimumloon,…

Hun strijd is de onze

Verschillende afdelingen namen het peterschap op van één van deze projecten. Dit is belangrijk, om informatie door te geven en om militanten te sensibiliseren. Het is niet altijd evident om ons te identificeren met Lucia in Zuid-Amerika of Faustin in Afrika. Maar ze werken wel voor dezelfde multinationals. De context en de realiteit van de werkvloer is verschillend, maar er zijn heel wat gelijkenissen. En we kunnen veel leren van elkaar.

Hun strijd is dus ook de onze… en omgekeerd.

Want de strijd voor een betere wereld is broodnodig.

De Algemene Centrale durft het aan.

Onze projecten

Tools

De "lijst van de schande"

Tools

Mozambique: Internationale solidariteit voor duurzame energie en voedselzekerheid