De loonnormwet verplettert onze lonen - Nationale betoging

De loonnormwet (de fameuze Wet van ’96) verhindert de vakbonden om te onderhandelen over een eerlijke verloning voor de werknemers.

Deze wet blokkeert elke loonsverhoging die naam waardig en dat onder het mom de competitiviteit van de ondernemingen te bewaren. Maar als het op aandeelhouders aankomt, winnen blijkbaar andere inzichten. In volle coronatijd werden immers miljarden aan dividenden uitbetaald.

Nochtans zijn het de lonen die de echte winsten creëren: voor de werknemers, de samenleving, de sociale zekerheid, de openbare diensten, de economie… Zij zorgen voor de broodnodige bijdragen.

Deze wet is oneerlijk, onrechtvaardig en onverantwoord.

Als de loonnormwet – die in niets nog beantwoordt aan de sociaaleconomische realiteit – niet verandert in het voordeel van de werknemers, zullen volgende loonsverhogingen blijven flirten met de 0%.

In wiens voordeel?

Het ABVV wil dat de loonnormwet grondig wijzigt zodanig dat er terug sprake kan zijn van echt loonoverleg en echte loonsverhogingen.

Zonder grondige wijziging van de loonnormwet, kan er geen sprake meer zijn van een Interprofessioneel Akkoord (IPA), noch sociale vrede.

VERANDER DE WET IN HET VOORDEEL VAN DE WERKNEMERS
24/9 - afspraak om 10u30 aan Brussel-Noord