Het arbeidsreglement : Checklist

Vaak wordt een arbeidsreglement enkel beschouwd als een document dat de organisatorische regels van de onderneming opsomt … of zelfs als een document dat enkel de verplichtingen van de werknemers tegenover hun werkgever moet vermelden. Dit is evenwel niet onze visie. Wij menen dat een arbeidsreglement een leidraad moet zijn voor de werknemers waarmee zij hun rechten kunnen laten naleven. Deze brochure vertelt jullie niet exact wat er in jullie arbeidsreglement vermeld moet staan. Het doel is dat jullie kunnen nakijken welke punten erin moeten (en kunnen) opgenomen worden.