Re-integratie langdurig zieken: wat zijn je rechten?

België telt momenteel zo’n half miljoen werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. We zeggen momenteel, gezien dit cijfer voortdurend toeneemt. Zo is het aantal personen in invaliditeit* in minder dan 20 jaar verdubbeld. Hoewel er veel oorzaken zijn, is het nog te vaak het werk dat mensen ziek maakt. De twee koplopers hierbij: musculoskeletale aandoeningen (MSA) en psychosociale klachten (stress, burn-out).

De regering probeert al sinds 2016 te besparen op de sociale zekerheid door zich o.a. te focussen op het activeren van langdurig zieke werknemers. Zo is er een procedure ingevoerd waarbij verschillende betrokken partijen (artsen en arbeidsongeschikte werknemers) worden aangemoedigd om binnen de eerste weken van hun afwezigheid stappen te ondernemen om weer aan het werk te gaan. Deze werkhervatting kan in de eigen of andere functie, in een ander bedrijf of zelfs een andere sector indien nodig.

Het koninklijk besluit tot wijziging van de wet welzijn op het werk betreffende het re‑integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers (RIT 2.0) werd op 20 september 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het is in werking getreden op 1 oktober 2022. Sindsdien kan ontslag om medische overmacht pas worden ingeroepen na negen maanden arbeidsongeschiktheid en wanneer er op dat moment geen re‑integratietraject lopende is voor de werknemer.

Belangrijk: ontslag omwille van overmacht is losgekoppeld van het re‑integratietraject. Deze procedure is vastgelegd in het nieuwe artikel 34 van de wet op de arbeidsovereenkomsten dat sinds 28 november 2022 van kracht is.

Wat zijn echter je rechten en plichten bij een re‑integratietraject? Welke wijzigingen werden aan de bestaande wetgeving aangebracht? Hoewel de procedure zeer complex is, is deze brochure er om je te helpen het proces te begrijpen en om een aantal aanbevelingen met je te delen.

* In invaliditeit = meer dan één jaar arbeidsongeschikt.