Arbeidsongevallen in de scheikunde, een jammere realiteit

ChantalChantal 

Chantal raakte geblesseerd aan de schouder door een last die ze moest dragen boven schouderhoogte. Als gevolg daarvan onderging ze een operatie. Haar blessure werd echter niet erkend als arbeidsongeval. Ze trok hiervoor al meerdere malen naar Fedris maar haar vraag tot erkenning werd iedere keer afgewezen. Eén van de problemen is dat de arbeidsgeneesheer niet meewerkt en nog steeds geen uitgebreid verslag van het incident heeft opgemaakt. De juridische dienst van het ABVV heeft het dossier nu in handen genomen.  

Ondertussen kon Chantal niet werken en wilde de werkgever een re-integratietraject opstarten met als waarschijnlijk gevolg een ontslag omwille van medische overmacht. Maar uiteindelijk is het na een jaar toch gelukt om aangepast werk te krijgen. Ondertussen moet Chantal wel zelf opdraaien voor alle medische kosten.  Er zijn bovendien in het bedrijf nog heel wat andere mensen met schouderklachten. Dit werd al meerdere malen aangekaart door de vakbond binnen het CPBW maar er wordt weinig aan gedaan.  

 

HakanHakan 

Hakan raakte door een arbeidsongeval een stuk van een vinger kwijt. Heel wat collega’s waren getuige van het ongeval. Hakan werd onmiddellijk weggebracht met de ambulance en nog diezelfde nacht werd de vinger operatief terug aan mekaar gezet. De operatie verliep goed maar er is wel blijvende schade.  

Hakan was 6 à 7 weken thuis en kreeg de nodige verzorging in het kader van zijn herstel. Dit alles is door de arbeidsongevallenverzekering vergoed. Helemaal in orde komt het echter niet meer. Bij koude temperaturen heeft hij veel pijn en er zit eigenlijk geen leven meer in de vinger. Als hij naar de dokter moet worden de kosten wel vergoed maar hij krijgt geen maandelijkse vergoeding voor arbeidsongeschiktheid.  Ondertussen heeft hij zijn werk wel terug kunnen hervatten, maar er blijft veel onzekerheid, wat als het in de toekomst slechter gaat?  

Het bedrijf heeft wel correct gereageerd op het ongeval, heeft het slachtoffer bijgestaan waar nodig, en heeft bijkomende preventieve veiligheidsmaatregelen genomen om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden.