Tewerkgesteld in een KMO? ABVV scheikunde heeft jouw prioriteiten verdedigd aan de onderhandelingstafel.

Eind augustus ontving je als lid van ABVV Scheikunde en tewerkgesteld in een KMO een enquête waarin we vroegen naar jouw arbeids- en loonomstandigheden. We wilden bovendien ook peilen naar jouw prioriteiten voor de sectorale onderhandelingen die zouden van start gaan in het najaar.

Na moeizame onderhandelingen met onder meer een concentratie van militanten op 19 oktober 2021 en verschillende syndicale acties in bedrijven van de sector, hebben we een sectorale overeenkomst bereikt. 

Wat heeft het sectoraal akkoord jou te bieden?

 1. Meer koopkracht
  • Als er in jouw bedrijf geen collectieve overeenkomst is:
   • Een coronapremie van € 200 (bedrag pro rata in functie van jouw arbeidstijd)
   • Verhoging van 0,4% vanaf 01.01.2022 op de reële lonen met een minimale verhoging van € 0,10/u of € 17,33/maand.
   • Verhoging van de ploegenpremies met 0,4%.
  • Als jouw loon gebaseerd is op de sectorale barema’s, is de verhoging hoger.
   • + € 0,20 /uur of € 34,666/maand in twee fasen (1.12.2021 en 1.04.2022).
 1. Aandacht voor jouw gezondheid

De taken die in onze sector worden uitgevoerd, kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van de werknemers. Daarom hebben we onderhandeld en de verlenging van het medisch toezicht verkregen.. Concreet, wanneer je reeds onderworpen bent aan een verplicht medisch toezicht tijdens de loopbaan wordt dit toezicht verder gezet gedurende vijf jaar na het uitoefenen van de functie (bij pensionering, SWT, ontslag of overstap naar een andere functie).

 1. Meer opleiding

Het gemiddeld aantal jaarlijkse opleidingsdagen per werknemer wordt verhoogd van 4 naar 5 vanaf 2022.

Nieuw: er werd door de vakbonden een individueel recht verkregen op 1 dag per jaar (gemiddelde over 5 jaar). Dit heeft als gevolg dat iedere werknemer in de sector recht krijgt tot opleiding en niet enkel een beperkte groep.

TipCo-valent, de opleidingsinstelling van de sector scheikunde, voorziet in een reeks gratis opleidingen voor werknemers in de sector scheikunde. De nieuwe opleidingskalender voor het eerste semester 2022 staat online.

 

Naast koopkracht, gezondheid en opleiding werd ook op volgende punten vooruitgang geboekt:

 • Bestaanszekerheid

Verhoging van de vergoeding in geval van tijdelijke/economische werkloosheid: € 11,5 (in plaats van € 11).

Nieuw: zwangere werkneemsters krijgen bij verplichte verwijdering ook een bestaanszekerheidsvergoeding van € 11,50 per niet gewerkte dag.

 • Werkbaar werk
  • Het financieel compensatiesysteem, geïntroduceerd met het sectorakkoord 2019-2020, voor de werknemers die ’s nachts werken en willen overgaan naar dagwerk vanaf 55 jaar en mits akkoord van de werkgever is verbeterd:
   • Na 10 jaar: 2 maanden aan 50% en 2 maanden aan 25%
   • Na 20 jaar: 4 maanden aan 50% en 4 maanden aan 25%
   • Na 30 jaar: 6 maanden aan 50% en 6 maanden aan 25%
 • Automatische verlenging van alle SWT-systemen en tijdskrediet landingsbanen.
 • Maximale verlenging tijdskrediet met motief.
 • Syndicale premie - een verhoging naar € 145 voor de bedienden (zoals bij de arbeiders).

Wens je meer info over (één van) deze punten? Aarzel niet om contact op te nemen met jouw regionaal kantoor van ABVV Scheikunde. 

Geen contactgegevens van jouw plaatselijk kantoor? In dit geval kan je mailen naar info@abvvscheikunde.be om de correcte contactgegevens te verkrijgen.