Gooi geen € 170 in de vuilbak

Sinds 1 juli 2020 kan iedere werknemer van de bewakingssector genieten van een verzekering ambulante zorgen. Nu goed anderhalf jaar verder, merken we, allicht omdat deze verzekering noch onvoldoende gekend is, dat deze verzekering zeker sterk onderbenut blijft. De verzekering dekt kosten van gezondheidszorgen die niet aan een hospitalisatie gekoppeld zijn en voorziet in de tussenkomst van medische kosten ten belope van 60 % en met een maximum van 170 euro per jaar.

Vergeet dus niet om je terugbetalingsdossier in te dienen om van deze tussenkomst te kunnen genieten!

Dit kan op verschillende manieren:

  1. Eenvoudig via het platform MyAXA Healthcare in de rubriek ‘mijn medische kosten indienen’. De verzekerde bundelt alle medische kosten en de terugbetalings-attesten van zijn ziekenfonds per maand en duidt aan op welke maand deze kosten betrekking hebben. (volg de stappen hier)
  2. Per e-mail naar surveillance.health@axa.be en hierbij als onderwerp van de e-mail het polisnummer en de maand en het jaar waarop de kosten betrekking hebben hernemen (als volgt: polisnummer + mm/jj).
  3. Per post: De verzekerde bundelt alle medische kosten en de terugbetalingsattesten van zijn ziekenfonds per maand en jaar en voegt een overzichtsblad toe met vermelding van: zijn polisnummer, zijn naam en voornaam, zijn rekeningnummer voor de terugbetaling en de maand waarop de kosten betrekking hebben. Hij verstuurt deze kosten samen met het overzichtsblad via post naar: AXA Healthcare Team, Louizalaan 166, Bus 1, 1050 Brussel.
  4. Onthoud ook dat voor terugbetaling van farmaceutische kosten, je steeds je AssurPharma barcode in de Belgische apotheken kan gebruiken om de attesten zo rechtstreeks naar AXA te laten sturen. Deze barcode is op het platform MyAXA Healthcare terug te vinden.