Defend the Defenders: solidariteit met mensenrechtenverdedigers

Elk jaar vieren we op 10 december de mensenrechten en degenen die ze dagelijks wereldwijd verdedigen, vaak met gevaar voor eigen leven. Vandaag, ondanks enige vooruitgang, blijft de situatie zeer zorgwekkend, vooral wanneer dit gepaard gaat met conflicten, de repressie van vakbonden en democratisch verval. Wereldwijd worden mensen en organisaties geviseerd en gecriminaliseerd.

In veel landen is het gevaarlijk om vakbondslid te zijn. In 2023 werden vakbondsleden vermoord in acht verschillende landen. Naast moorden, die de meest radicale vorm vertegenwoordigen, worden andere strategieën van criminalisering gebruikt door staten en economische actoren om sociale strijd het zwijgen op te leggen: stakingen die worden gebroken door deurwaarders voor Delhaize; toename van preventieve arrestaties van activisten en body searches; processen tegen verschillende activisten,…

Of het nu in België, Frankrijk, Colombia, de Filipijnen of Palestina is, het is dringend noodzakelijk dat er echte maatregelen worden genomen om mensenrechtenverdedigers te beschermen en om te gaan met pogingen van regeringen en particuliere of politieke actoren om mensenrechtenverdedigers te stigmatiseren of te criminaliseren.

De Algemene Centrale onderschreef mee een open brief aan de Belgische regering. We vragen onder andere  dat België effectieve beschermingsmechanismen opzet voor mensenrechtenverdedigers  en een buitenlands beleid voert dat in overeenstemming is met de mensenrechten.

Lees de volledige open brief en info over Defend The Defenders