Einde arbeidsovereenkomst: hoe zit het met mijn GSM-nummer?

Terwijl sommige werknemers hun persoonlijke telefoonnummer overdragen aan hun werkgever zodat hij/zij kan betalen voor hun abonnement, weigeren sommige bedrijven het nummer terug te geven wanneer de arbeidsovereenkomst afloopt. Bij sommige bedrijven staat het zelfs onder een clausule in het contract, waardoor de werknemer gedwongen is om afstand te nemen van het recht om het nummer nog te gebruiken. Vanaf dat moment wordt het nummer beschouwd als een 'werkinstrument'.

Maar tegenwoordig zorgt het aannemen van een nieuw GSM-nummer voor veel veranderingen, veel meer dan vroeger. Het nummer is een belangrijk identificatiemiddel geworden. Voortaan bepaalt de wet op de arbeidsovereenkomsten dat een werknemer die al een gsm-nummer had voordat hij begon te werken, het recht heeft om het terug te krijgen aan het einde van zijn of haar contract, ongeacht de reden voor de beëindiging ervan. De werkgever kan niet langer weigeren het gebruiksrecht van het nummer terug te geven als de werknemer daarom vraagt.

Hoe doe ik dat?

Wanneer het contract ten einde loopt, moet de werknemer binnen een maand na de datum van het einde van het contract schriftelijk verzoeken om het recht op gebruik van het GSM-nummer, dat hij of zij had voordat de arbeidsovereenkomst werd gesloten, terug te krijgen.