Wat te doen als je wil staken? Contacteer je vakbond ABVV!

De sociale rechten zijn in gevaar. Wil je er iets aan veranderen? Staak dan mee om je stem te laten horen. Meer dan ooit moeten we met velen zijn om de kracht van de werknemers te laten zien. De tegenmacht, dat ben jij!

Weet je niet wat je moet doen als je wil staken? Ben je bang voor wat mensen in je bedrijf zullen zeggen? Maak je geen zorgen, wij leggen je alles uit.

quote Mag je staken?

Ja. Het stakingsrecht is een basisrecht erkend door het sociaal Europees charter van de Raad van Europa dat van toepassing is in België. Staken is dus geen misdrijf. Wil je deelnemen aan een (algemene) staking? Neem dan contact op met je delegee of je lokale afdeling

 quote Kan je werkgever een attest of een bewijs dat je staakt vragen?

Nee. Staken is een recht. Je moet aan je werkgever geen enkel bewijs geven dat je staakt. Het volstaat om te melden aan je werkgever dat je afwezig zal zijn op de werkvloer op datum x vanwege de staking. De werkgeversorganisaties zijn schriftelijk op de hoogte gebracht dat er een staking zal plaatsvinden.

quote Heb je recht op een vergoeding voor de stakingsdag?

Ja. Als lid van de Algemene Centrale - ABVV heb je recht op een stakingsvergoeding die je loonverlies gedeeltelijk dekt, op voorwaarde dat de staking erkend wordt. Contacteer dus je afgevaardigde. Hij zal je een stakerskaart laten invullen die onder meer je persoonlijke en betalingsgegevens bevat. Je kunt ook je lokale afdeling contacteren.

quote Heb je het recht om met collega's deel uit te maken van een “stakingspiket”?

Ja. Volgens de rechtspraak van de Internationale Arbeidsorganisatie, mag "het feit deel te nemen aan een stakingspiket en het met overtuiging doch vredelievend aanzetten van de andere werknemers om niet naar hun werkplek te gaan niet beschouwd worden als een illegale actie" en is dit onvoorwaardelijk verbonden met het stakingsrecht.

quote Kan je werkgever je sanctioneren?

Neen! De rechtmatige uitoefening van het stakingsrecht kan niet leiden tot sancties, omdat zulke sancties beschouwd moeten worden als een vorm van vakbondsdiscriminatie.

quote Kan de directie je ontslaan indien je staakt?

Neen! De staking zelf leidt niet tot de verbreking van het arbeidscontract. De werkgever mag dus het arbeidscontract niet opzeggen ten gevolge van de deelname aan een staking. Het arbeidscontract wordt gewoon tijdelijk opgeschorst tijdens de staking.

quote Mag jouw werkgever een beroep doen op uitzendkrachten om de stakers te vervangen?

Neen! Een uitzendkantoor mag geen uitzendkrachten tewerk stellen of aan het werk houden bij een gebruiker in geval van staking. Blijven uitzendkrachten toch tewerkgesteld in een bedrijf in staking, dan wordt de uitzendkracht beschouwd als zijnde gebonden aan dat bedrijf met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur…

quote Mag jouw werkgever je opvorderen? 

Ja. In bepaalde sectoren is voorzien dat het stakingsrecht niet kan worden uitgeoefend op een wijze dat de werking van het bedrijf en de voorziening van goederen en diensten aan de gemeenschap in gevaar komt. Zo staat in sommige sectorovereenkomsten bepaald dat, zelfs bij staking, een bepaald aantal werknemers arbeidsprestaties moeten blijven leveren (ziekenhuizen, bakkerijen, laboratoria waar serums en vaccins worden vervaardigd, brandstofdistributie,…). Raadpleeg jouw afgevaardigde of lokale afdeling bij twijfel.

Plichten van de staker

  • Je mag in geen geval geweld gebruiken, noch fysiek noch materieel (ten opzichte van personen en goederen van de onderneming), je mag je niet laten uitdagen door de vertegenwoordigers van de directie, niet-stakers of derden, je moet een verantwoordelijke houding aannemen, de dialoog boven alles stellen en de redenen van de staking verduidelijken.

  • In geval van problemen bij een staking (deurwaarder, politieoptreden, provocaties, geweld,…) contacteer je onmiddellijk je syndicale afgevaardigde of je AC-secretaris.