maaltijdvergoeding bij overuren

Aan het einde van elk trimester zal de werkgever een afrekening maken van de gepresteerde overuren van het afgelopen trimester. In de maand daaropvolgend zal de bediende een maaltijdvergoeding van € 1 netto ontvangen per gepresteerde 7,4 overuren.