Tijdelijke werkloosheid

Het dagelijks bedrag van de bijkomende werkloosheidsuitkeringen voor de bedienden bedraagt vanaf 1 september 2023 7,65 € per dag.  In de periode daarvoor was het bedrag 6,65 € per dag.  Dit geldt voor  de eerste twee weken van een periode van volledige schorsing onder het stelsel van de tijdelijke werkloosheid.

Het dagbedrag wordt verhoogd tot 8,30 € voor de derde en de vierde week van elke ononderbroken periode van volledige schorsing onder het stelsel van de tijdelijke werkloosheid.

 Voor de volledige periode van gedeeltelijke schorsing blijft het dagelijks bedrag van de bijkomende werkloosheidsuitkeringen vastgesteld op 7,65 €.

Het sectoraal regime van de arbeiders en de eventuele gunstigere bedrijfsregelingen zijn mimimumregelingen van toepassing voor de bedienden.