Arme werknemers in een welvarende sector

Enerzijds de economische heropleving, winsten en dividenden. En anderzijds arme werknemers op zoek naar respectvolle werkgevers. Een cliché ? Oordeel zelf…

Sector boert gaat, maar niet voor elke werknemer

De scheikundesector boert goed in België: wereldleider in de chemie en de plastieknijverheid qua omzet per inwoner. Numero uno qua toegevoegde waarde en een spectaculaire stijging van de omzet de afgelopen twee jaar. De productiviteit van de sector ligt ± 2,3 keer hoger dan die van de globale economie. En de aandeelhouders blijven niet achter: € 2,672 miljard aan dividenden werden hen uitgekeerd in 2017, hetzij ongeveer twee derde van de geboekte winst.

De loonmatiging die de werknemers daarentegen te slikken kregen de afgelopen jaren, heeft de loonevolutie afgeremd. De minimumlonen bedragen € 11,30 bruto per uur en € 1.797,95 bruto per maand. “Ook in België bestaan er arme werknemers in een welvarende sector”, benadrukt Andrea Della Vecchia, woordvoerder van ABVV Scheikunde.

Een recente studie van de SERV over de arbeidsvoorwaarden in de scheikundesector komt tot onrustwekkende vaststellingen: enkel 58,8% van de werknemers is van oordeel dat ze hun huidige job kunnen volhouden tot de pensioenleeftijd, 35,7 % is onderhevig aan een hoge werkdruk en 1 werknemer op 3 staat onder stress.

Derhalve bestempelen de werknemers uit de chemie de standpunten die het VBO verdedigt tijdens de IPA-onderhandelingen 2019-2020 als weinig respectvol. “Loonmatiging en toenemende flexibiliteit? De werknemers van de chemie pikken dit niet langer!”. De oproep tot de nationale en intersectorale staking zorgt bijgevolg voor een massale mobilisatie in de hele sector. “Respect willen de werknemers en ze zullen het luidkeels laten weten”.

Fight for €14

Verschillende afgevaardigden uit de scheikunde hebben getuigd over de lonen in hun bedrijven, een triste realiteit. Een situatie een sector onwaardig die nochtans heel wat andere werknemers goede voordelen kan toestaan. 

Liliane: "Na 20 jaar ervaring verdien ik om en bij de 13 euro per uur. Gezien het werk dat we verzetten is dat wel een vrij laag loon. In al die tijd is ons loon er ook nooit echt fundamenteel op vooruit gegaan, de directie is in de eerste plaats bekommerd om de return voor de aandeelhouders."

Roberto: "Hoe dan ook wordt het ons onmogelijk gemaakt echt te onderhandelen in ons bedrijf. Daarom is het van essentieel belang dat over de sectoren heen een campagne bestaat als Fight For €14."

Delphine: "De lonen stammen uit de middeleeuwen in mijn bedrijf. Dat is onaanvaardbaar. Als alleenstaande moeder kan ik u verzekeren dat het leven ver van eenvoudig is met een verloning aan bodemprijzen."

ABVV Scheikunde vertegenwoordigt, ondersteunt en verdedigt de arbeiders, bedienden en kaderleden uit de scheikundesector.