Zware beroepen: Bacquelaine speelt de bal door

De pensioenleeftijd verhoogd tot 67 jaar, nieuwe voorwaarden voor het vervroegd pensioen, verstrenging van de voorwaarden voor SWT (het vroegere brugpensioen) ... de regering Michel heeft zwaar huisgehouden in de maatregelen voor het einde van onze loopbaan, zonder aandacht voor de werknemers. De overheid had zich nochtans geëngageerd om zwaar werk te erkennen. Maar de werkgevers weigeren de –nochtans goed doordachte- criteria te aanvaarden die de vakbonden van de privé sector voorstelden. En de overheid heeft er voor gekozen om niets te beslissen en het probleem te laten rotten. 

Loopbaan tot 67: onmogelijk

Het is nochtans dringend. Voor de meerderheid van de werknemers is het gewoon onmogelijk om het tot 67 jaar vol te houden. Daarom stuurden de vakbonden die het subcomité binnen de groeven (cao 102.09) vertegenwoordigen een brief naar minister van pensioenen Bacquelaine, om de regering tot rede te brengen. Maar ondanks de vele indicaties van zwaar werk in de sector, heeft de minister het probleem naar de volgende regering doorgeschoven. Onze positie verandert niet: werknemers moeten hun loopbaan kunnen afsluiten in goede gezondheid, op een redelijke leeftijd en met een behoorlijk pensioen!