Ik werk tijdens de verkiezingen, wat nu ?

Op 26 mei staan we met z'n allen weer voor de stembus omwille van federale, regionale en Europese verkiezingen. Ook voor onze centrale staat er veel op het spel. De regering-Michel heeft er stevig op ingehakt in onze sociale verworvenheden. Deze verkiezingen kunnen we aangrijpen om van koers te veranderen en onze bezorgdheden weer de aandacht te geven die zij verdienen. Koopkracht, ons pensioen, een minimumloon van 14 euro per uur ... We moeten ervoor zorgen dat linkse progressieve partijen onze standpunten horen en ondersteunen. Maar wat als u op verkiezingsdag moet werken?

Allemaal gaan stemmen

De werkgever is verplicht om zijn werknemers de nodige tijd te geven om te gaan stemmen. Door bijvoorbeeld toestemming te geven even het werk te verlaten of door een dag vakantie toe te staan. De werknemer moet wel op voorhand met zijn werkgever afspreken wat hij zal doen.

De werknemer kan ook stemmen bij volmacht. Hij heeft dan een attest nodig dat bevestigt dat zijn aanwezigheid op het werk vereist is. Daarna kan hij een volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde.

Wat als de werknemer helemaal niet gaat stemmen? Aangezien België stemplicht kent is dat delicaat. De vrederechter zal in dat geval beslissen of een afwezigheid gerechtvaardigd is of niet. Hij beslist ook of de werknemer al dan niet bestraft wordt.

Voor de tijd dat de werknemer zijn stem gaat uitbrengen heeft hij geen recht op loon. Maar het is mogelijk om met de werkgever toch over een bepaalde verloning te onderhandelen .

Opgeroepen om te zetelen?

Wordt je opgeroepen als bijzitter in een hoofdstembureau of een hoofdbureau voor stemopneming (telbureau) dan kan je de nodige tijd afwezig zijn onder de vorm van klein verlet, met behoud van loon.

Wie wordt opgeroepen als voorzitter en secretaris van een stembureau of als bijzitter in secundaire stem- of telbureaus, kan niet van dit voordeel genieten.

Wie een wettige reden heeft kan echter wel worden vrijgesteld van zetelen in een stem- of telbureau. De voorzitters van de bureaus beoordelen dit geval per geval. De bijzitters kunnen altijd beroepsredenen invoeren als ze een attest van de werkgever kunnen voorleggen.