Studiedag: Bedrijven krijgen teveel cadeaus

Besparen in de sociale zekerheid is noodzakelijk, zegt de overheid. De pensioenen, de werkloosheidsuitkeringen, langdurig zieken, het kost allemaal teveel.  Maar het probleem zit hem niet bij de uitgaven maar bij de inkomsten! De Algemene Centrale – ABVV organiseerde een studiedag over de geschenken die de overheid uitdeelt aan de bedrijven. Want het zijn die kortingen en subsidies die maken dat er onvoldoende middelen zijn, en die zorgen voor besparingen en toenemende armoede.

Wij, de werknemers zijn te duur. En dus krijgen de werkgevers kortingen, meestal zonder dat er concrete voorwaarden tegenover staan. Dat beleid kost heel veel geld en het effect ervan is op z’n minst twijfelachtig te noemen. Alhoewel de jobs goedkoper worden blijft de werkloosheid hoog, gaan jobs naar lageloonlanden en evolueren de lonen niet meer mee. Gevolg: toenemende armoede, langer werken, minder dienstverlening.

Het zijn als het ware cadeaus die voornamelijk de winst vergroten voor de aandeelhouders. Om welke kortingen en subsidies gaat het?

  • Sociale bijdragen

In de eerste plaats verlaagde de overheid de werkgeversbijdragen naar 25 procent in 2020. Voor specifieke groepen zoals oudere werknemers of laaggeschoolden zijn er nog bijkomende verminderingen.

  • Niet doorstorten bedrijfsvoorheffing

Vele bedrijven krijgen een korting op de bedrijfsvoorheffing: voor ploegenarbeid, in de bouwsector, voor wetenschappelijk onderzoek…

  • Vennootschapsbelasting

Ook de vennootschapsbelasting ging naar omlaag: van 34 naar 25 procent. En daar komen nog nieuwe voordelen bij zoals de innovatieaftrek.

  • Subsidies aan bedrijven

In België gaat er veel geld naar subsidies voor bedrijven. Van de 14 miljard euro vennootschapsbelasting die bij de bedrijven geïnd wordt, vloeit er 11 à 12 miljard terug in de vorm van subsidies.

Bewuste keuze

Wij zijn niet tegen een beleid dat arbeid goedkoper maakt. Maar dan moeten er duidelijke voorwaarden aan gekoppeld zijn zodat er effectief bijkomende tewerkstelling is. En dan moeten de minderinkomsten voor de sociale zekerheid gecompenseerd worden, bijvoorbeeld door een vermogensbelasting!

In plaats van de kiezen voor een aanbodpolitiek, waarbij men door allerlei cadeaus streeft naar competitieve bedrijven, meer verkoop, kiezen wij voor een vraagbeleid. Door voldoende koopkracht en goede uitkeringen, zorgen voor een toenemende vraag en dus meer investeringen en tewerkstelling.