Bedienden houtsector (PC 200) Sectoraal akkoord 2019-2020

Voor de bedienden in de houtsector die ressorteren onder PC 200 is recent een sectoraal akkoord gevonden voor deze sector.

Welk akkoord ? Welke inhoud ? Welke gevolgen voor de bedienden in het hout? Lees er meer over in dit document