Europese richtlijn ‘Single Use Plastics’

De Europese lidstaten hebben de richtlijn over de Single Use Plastics (plastic producten voor eenmalig gebruik) definitief goedgekeurd nadat het Europees Parlement het licht al op groen had gezet. De richtlijn wordt van kracht vanaf 2021.

De voornaamste doelstelling van de richtlijn is om de impact van bepaalde kunststofproducten op het milieu, vooral zwerfvuil op zee, te voorkomen of te beperken. Vanwege het langzame afbraakproces hoopt plastic zich op in zeeën, oceanen en stranden. Plastic overblijfselen worden ook gevonden in dieren zoals zeeschildpadden, zeehonden, walvissen en vogels maar ook in vis en schaaldieren en daardoor in de menselijke voedselketen.

Die doelstelling wil men halen door o.a. onderstaande maatregelen:

 • Vermindering van het verbruik (in verkooppunten geen plastic producten voor eenmalig gebruik gratis aanbieden, herbruikbare alternatieven voorzien)
 • Verschillende producten zullen verboden worden (plastic wegwerpbestek, plastic rietjes, wegwerpborden, …)
 • Etikettering op producten, informeren over
  • hoe het afval van het product te verwijderen.
  • de schadelijke gevolgen van ongewenste wijzen van verwijdering van het afval.
  • de aanwezigheid van kunststoffen in het product.
 • De lidstaten moeten tegen 2029 90% van alle plastic flessen inzamelen. Verder moeten plastic flessen in 2025 uit ten minste 25% gerecycled plastic bestaan, oplopend tot 30% in 2030.
 • Uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid: Ze zullen bijvoorbeeld moeten opdraaien voor de kosten van het opkuisen, transporteren en verwerken van zwerfafval. Ook zal men moeten betalen voor bewustmakingscampagnes rond de gevaren van hun producten.

De doelstellingen die de Europese Richtlijn voorschrijft, zijn minimumdoelstellingen.