Bewaking: sectorale onderhandelingen draaien op niets uit!