Sociaal conflict bij Kingspan Insulation NV in Turnhout brengt arbeiders aan de poort

Bij Kingspan Insulation NV in Turnhout is dinsdagavond een sociaal conflict ontstaan. De arbeiders van de late - en nachtploeg legden spontaan het werk neer na een personeelsvergadering. Ook de vroege schift weigerde vandaag aan het werk te gaan. Ze vatten post aan een stakingspiket aan de poort.

Op vrijdag 4 oktober onderhandelden directie en vakbonden over een loonsverhoging, anciënniteitsverlof, fietsvergoeding, tijdskrediet en SWT. Er werd geen gezamenlijk akkoord bereikt tussen directie en vakbonden. De vakbonden waarschuwden de directie dat het voorstel ruim onvoldoende zou zijn voor de arbeiders. De plaatselijke directie had hier geen oren naar of had geen mandaat van de Nederlandse hoofddirectie. Het werkgeversvoorstel werd na een personeelsvergadering weggestemd met 88%.

Toch kreeg de directie meer tijd van de arbeiders om een verbeterd voorstel uit te werken. Gisterenavond om 18u30 gingen de plaatselijke directie en vakbonden terug rond tafel om het nieuw voorstel te bespreken. Al snel bleek dat de directie geen verbeterd voorstel op zak had. De directie vroeg opnieuw meer tijd.

Arbeiders willen een deftig akkoord en geen uitstel van het overleg!

Daarnaast heerst er al enkele jaren een grote frustratie bij de arbeiders. In 2016 werd het SAP systeem ingevoerd. Sindsdien liep het helemaal mis. Slechte productiviteit, terugval rendement en meer administratie. De werkdruk ging de hoogte in met als gevolg een groot personeelsverloop en een hoger ziekteverzuim.

Actiebereidheid groot

Het ongenoegen bij de werknemers zit hoog. Zij willen loon naar werken. Hierdoor is de actiebereidheid zeer groot.

Werkgever laat van zich horen

De werkgever stelt aan de late shift voor om het werk te hervatten en a.s. vrijdag terug te onderhandelen. De arbeiders weigeren dit voorstel. Zij wensen eerst een deftig akkoord.

UPDATE

5 minuten-overleg op donderdagochtend

Vakbonden hebben vandaag om 8 u. een onderhoud gevraagd aan de werkgever voor een stavaza.

Werkgever is kort en bondig, nog geen wijzigingen in standpunt werkgever, we kunnen geen info geven, we zijn nog aan het herrekenen. Werkgever verwacht in de loop van de dag “iets” te kunnen zeggen, maar ten laatste morgenvroeg komt er een vernieuwd voorstel.

Als vakbonden hebben we het personeel toegesproken en mensen blijven staken in afwachting van een nieuw voorstel. De sfeer tussen de stakers is nog steeds optimaal, vakbonden trakteren vandaag met soep en koffiekoeken.

Morgen om 9 u. volgt een stemming over het “te verwachten” voorstel. Indien meer dan  66% van de mensen het voorstel afkeurt wordt er verder gestaakt.

Witte rook

Vandaag 18 oktober om 8 u. zaten directie en vakbonden terug rond de tafel  om het finale voorstel te bespreken. Het voorstel werd aan de arbeiders toegelicht op een personeelsvergadering. Na stemming werd het voorstel met 50% aanvaard (66% verwerpen om verder te staken). Het eindresultaat is geen ideaal scenario. 50% van de arbeiders blijft op hun honger zitten. In het nieuwe voorstel verhoogde de werkgever de koopkracht en verbeterde het anciënniteitsverlof. Op korte termijn wordt er ook een fietsleaseplan ingevoerd.

Meer info:
Voor ABVV: Tim Peeters, secretaris Algemene Centrale : 0474 74 08 91
Voor ACV: Peter Goris, secretaris ACV-BIE : 0473/ 72 40 07

Bij Kingspan Insulation NV werken ongeveer 165 werknemers waarvan 93 arbeiders en 25 uitzendkrachten.