PlastiQ breidt uit - Meer opleidingen voor de kunststofsector

In de kunststofsector zijn er veel jobs maar onvoldoende geschoolde kandidaten. ABVV Scheikunde wil daar mee iets aan doen via PlastiQ, een opleidingsorganisatie die in 2008 opgericht werd door de sociale gesprekpartners. Met de ontwikkeling en uitbating van twee nieuwe trainingscentra in Genk en Kortrijk kunnen nog meer werkzoekenden naar de kunststofindustrie toe geleid worden, vertelt Annelies Deman, secretaris ABVV Scheikunde West-Vlaanderen.

Hoe groot is de arbeidskrapte in de kunststofsector?

Annelies Deman: Er zijn momenteel ongeveer 1010 openstaande vacatures in kunststofsector waarvan 864 in de regio Roeselare - Kortrijk. De Spanningsindicator is 1,23, dat betekent dat er slechts 1,23 kandidaten zijn per vacature! We horen in elk bedrijf dat het moeilijk is om kandidaten te vinden. Het gaat dan ook om heel technische profielen, voornamelijk kunststofoperatoren. Daarvoor zijn zeer specifieke technische vaardigheden vereist zoals extrusie, spuitgieten.

Waarom zijn die nieuwe eigen opleidingscentra zo belangrijk?

Deman: Dankzij deze nieuwe centra kunnen we meer werknemers opleiden. En een opgeleide werknemer staat sterker op de arbeidsmarkt.  Daarnaast zijn die opleidingscentra een noodzakelijke stap naar professionalisering. Vroeger organiseerden we de opleidingen i.s.m. RTC scholen maar dat botste op zijn limieten. In de nieuwe centra kunnen we het aanbod professionaliseren, uitbreiden en flexibeler te maken. Vroeger moest men soms lang wachten voor een bepaalde technische sessie kon aangeboden worden, nu kunnen mensen er bijna op dagelijkse basis terecht. Ook kunnen we dankzij een samenwerking met leveranciers van de allernieuwste machines gebruik maken. In de scholen was het soms werken met verouderd materiaal.

Hoe worden werklozen concreet aan een job geholpen?

Deman: Een mooi voorbeeld is het KIEM (Kunststof Is Een Missie) project, een traject voor jonge mensen die vooraf gescreend worden door de VDAB op hun interesses. Ze worden dan 50 dagen begeleid door PlastiQ:  ze gaan bedrijven bezoeken en krijgen dan een opleiding en stageplaats in een bedrijf. Er wordt echt gezocht naar een ‘match’ tussen werkzoekende en bedrijf. En de slaagkans ligt hoog: een jaar later is 80 procent nog steeds aan het werk in het betreffende bedrijf.

Maar PlastiQ richt zich ook naar werknemers die al aan de slag zijn in de sector?

Deman: Oorspronkelijk zorgde PlastiQ vooral voor meer en betere vorming voor werknemers. Als vakbond horen wij snel welke noden aan opleiding er zijn, en dan wordt er gekeken of er iets op maat kan georganiseerd worden. En er is ook een werking voor het onderwijs. Zo werden tal van middelbare scholen bezocht met de ‘plasticmobiel’:  jongeren worden gevraagd om plastic producten van thuis mee te nemen. Ze leren dan zelf de machines gebruiken om er iets nieuws mee te maken. Een mooie manier om interesse voor de sector te wekken bij jongeren. Er zit ook een nieuw project in de pijplijn naar een ruimer publiek om aan te tonen dat dat kunststof geen zwart wit verhaal dat er veel aan recyclage gedaan wordt.

Welke rol speelt de ABVV Scheikunde binnen PlastiQ?

Deman: Er wordt een masterplan opgesteld met duidelijke doelstellingen en uitdagingen, en als lid van het dagelijks bestuur evalueren we voortdurend mee of dat bereikt wordt. Onze contacten met de werknemers in de bedrijven helpen ons natuurlijk de vinger aan de pols te houden, bijvoorbeeld of een bedrijf voldoende inspanningen rond vorming doet. Er is een cao voor de kunststofsector in West-Vlaanderen, met een belangrijk luik vorming, en met PlastiQ zorgen we er mee voor dat het aanbod er is. Op 11 jaar is er zo heel veel gerealiseerd zeker en, natuurlijk ook door de grote nood, zijn er heel concrete resultaten bereikt.  

Meer info: www.plastiq.be