Wetenschap is cool - Website 'Breakingscience' maakt scheikunde toegankelijk

Hoe schuldig is een koe aan klimaatverandering? En waarom zweten we eigenlijk? En wist je dat parfums voor 98 procent uit synthetisch materiaal bestaan? Dat en veel meer kom je te weten op www.breakingscience.be. Een website die jongeren laat zien dat chemie overal in ons dagelijks leven aanwezig is en tal van interessante toepassingen heeft. Zo wil men meer jongeren naar een opleiding binnen de chemie, life sciences of kunststoffen toeleiden.

De website is een initiatief van Co-Valent, het vormingsfonds voor de chemiesector waarin ook de ABVV Scheikunde zetelt.  De site richt zich naar jongeren van 12 tot 18 jaar en wil chemie en pharma meer naar hun leefwereld brengen door het te linken aan allerlei actuele onderwerpen. Maar ook door de jongeren zoveel mogelijk in hun eigen taal aan te spreken:  door met youtube filmpjes te werken, via facebook, instagram…

Daarnaast informeert de website ook concreet over de beroepen die er binnen de chemiesector zijn, want die zijn dikwijls niet gekend. De chemiesector doet het immers goed. Er is veel vraag naar profielen die bijna niet beschikbaar zijn. Een chemie-opleiding biedt dus heel wat boeiende beroepskansen.

Meer info: www.breakingscience.be