Protest: we laten de VRT niet los

De vakbonden en het personeel van de VRT houden op donderdag 5 december een actie die duidelijk wil maken dat de poging tot afbraak van de VRT door de Vlaamse regering-Jambon niet door de beugel kan.

Ondertussen is het protest uitgebreid en voert ook de bredere culturele sector in die week actie tegen de besparingen van de Vlaamse regering in de domeinen cultuur en media, onder de noemer “Vuurwerk”. Op 5 december mondt dat uit in een actie op het Martelaarsplein waar het Kabinet van Minister Jambon zich situeert.

Het Vlaams ABVV roept op om maximaal aan  te sluiten bij deze actie.

VRT protest