Bouw - De gezondheid en veiligheid van de werknemers blijft een absolute prioriteit

Het ABVV bereikte op vrijdag 24 april  een akkoord met de werkgevers over het verder werken of heropstarten van de sector. Dit akkoord heeft van gezondheid en veiligheid een absolute prioriteit gemaakt. Communicatie en overleg kregen de voorkeur via de overlegorganen in de grote bedrijven  en via risicoanalyses per werkpost in kleinere bedrijven.

Hieronder de belangrijkste punten: 

  • Tijdens de uitvoering van de werken en tijdens het transport van en naar de werven moet de social distancing de algemene regel zijn, indien niet mogelijk worden specifieke afspraken gemaakt. 
  • Werken in ruimtes waar corona-zieken verblijven moet op vrijwillige basis gebeuren. Het is in elk geval verplicht om een mondmasker (FPP2 of meer) te dragen en geen enkel contact te hebben met zieke personen. Verder voorziet de werkgever de nodige bijkomende beschermingsmiddelen.
  • Als er verschillende aannemers actief zijn op een zelfde werf dient de hoofdaannemer een Coranaverantwoordelijke aan te stellen voor alle bedrijven aanwezig op deze werf. 

Het ABVV Bouw vraagt aan de overheid dat deze regels maximaal worden gerespecteerd en gecontroleerd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de regering om voor de inspectiediensten de nodige middelen beschikbaar te stellen om deze controles uit te voeren.

Ten slotte, voor de werknemers in de bouwsector die zich onveilig voelen, herinnert ABVV Bouw dat haar diensten en inspectie- of politie diensten beschikbaar blijven.