Bewaking sectorgids corona

Na uitgebreid overleg zijn we samen met de werkgeversfederatie BVBO tot een sectorgids gekomen die het werken in de bewaking tijdens de coronacrisis regelt. Deze sectorspecifieke gids is een diepgaande aanvulling gebaseerd op de generieke gids van de overheid. Dit is voor ons een leidraad die bijdraagt tot het bekomen van een zo veilig mogelijke werkomgeving voor de werknemers in bewaking.

Na de algemene principes gaat de gids verder met de sectorspecifieke maatregelen. Zo beschrijven we onder meer de nodige aanpassingen voor de verschillende activiteiten in de sector (statisch, mobiel, alarmcentrale, CIT, winkelinspectie, opleiding,…) maar ook de gestelde handelingen (toegangscontrole, fouillering, screenings, sweepings, temperatuurdetectie,…).

Natuurlijk is dit instrument niet perfect. Wijzigende omstandigheden en voortschrijdend inzicht kunnen zorgen voor verdere aanpassingen. Verder zijn niet al onze punten opgenomen door de werkgevers, zo vroegen wij bijvoorbeeld tevergeefs een verbod op het desinfecteren van winkelwagens door bewakingsagenten. Daarom blijven we verdere feedback vragen van jullie uit naar delegees en secretarissen toe zodat de gids de situatie op het terrein zo goed mogelijk kan weerspiegelen. Het is dan ook de bedoeling dat deze gids verder besproken wordt in het bedrijfsoverleg.

CORONAGIDS : https://www.accg.be/sites/default/files/sectors/pc-317/accg-pc-317-sectorgids-bewaking-corona.pdf