Onze Antwerpse delegaties uit de scheikunde en petroleum laten van zich horen!

In een open brief aan het VBO, VOKA en de minister van werk vragen onze Antwerpse militanten uit de sectoren scheikunde en petroleum respect voor hun werk tijdens de coronacrisis maar ook voor de prestaties die de afgelopen jaren werden geleverd.

De flexibiliteit van de werknemers is enorm: er wordt 24 uur op 24, 7 dagen op 7 in verschillende ploegenstelsels gewerkt en dat vaak 7 dagen aan één stuk. Dankzij de werknemers is de toegevoegde waarde van de sectoren de afgelopen jaren enorm gestegen.

Het is nooit genoeg voor de werkgevers

Naast de enorme loonsubsidies die de werkgevers vandaag al ontvangen, zie ons artikel ‘de werkgevers uit de scheikunde betaalden nog nooit minder sociale bijdragen dan vandaag’, willen de werkgevers van deze crisisperiode nu gebruikmaken om nog meer flexibiliteit in te voeren: de regelingen rond overuren en nachtwerk stellen de werkgevers in vraag en hierbij wil men de vakbonden buitenspel zetten.

Het kan niet de bedoeling zijn dat de werknemers terug moeten opdraaien voor de crisis. Het is dankzij hun werk en hun koopkracht dat de economie draait.

Lees de open brief van onze militanten op https://www.heldenblijvenhelden.be/