Wijziging in de vergoeding van vervoerskosten voor 'ander' openbaar vervoer

Vanaf 1 juli 2020 is de werkgever verplicht om tussen te komen wat betreft de vervoerskosten van het woon-werkverkeer voor ‘ander’ openbaar vervoer, en dit vanaf de eerste kilometer. Met ‘ander’ openbaar vervoer wordt het openbaar vervoer, met uitzondering van de trein, bedoeld (bus, tram, metro of waterbus). 

Elke werknemer die gebruik maakt van het openbaar vervoer, heeft recht op een tussenkomst van de werkgever. Hoewel het afstandscriterium niet relevant is voor treingebruikers, dienden werknemers die tot nu toe gebruik maakten van ‘ander’ openbaar vervoer minimaal 5km af te leggen om van deze tussenkomst te kunnen genieten.

Deze anomalie is geschiedenis vanaf 1 juli 2020. Vanaf dan is de tussenkomst van de werkgever verplicht, ook voor pendelafstanden van minder dan 5km. 

Zorg er dus voor dat de werkgever rekening houdt met deze nieuwe regel bij het berekenen van jouw vervoerskosten vanaf juli.

Meer info over de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten