Het Corona-ouderschapsverlof verlengd tot 30 september 2020

Het corona-ouderschapsverlof -dat tijdens de crisis is ontstaan- is verlengd tot 30 september 2020. Let op, de uitkeringen voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking worden verhoogd. 

De alleenwonende ouders (enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind zullen naast een 1/5 en halftijds corona -ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen.

Het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof.

Een deeltijds verlof

Het ouderschapsverlof laat een ouder van een kind van minder dan 12 jaar oud, of een kind van 21 jaar oud met beperkingen, toe om 4/5de of halftijds te werken. De periode waarin dit kan, strekt zich uit van 1 mei tot 30 september.

De eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking kunnen ook een volledige schorsing van hun werktijd vragen (enkel vanaf 01.07.2020). 

Adoptie-ouders en pleegouders worden eveneens gedekt door dit systeem. De werknemer in kwestie moet sinds minstens een maand over een arbeidscontract beschikken bij de werkgever die hem of haar tewerkstelt.

Om een aanvraag te doen, moet de werknemer zijn werkgever minstens 3 dagen op voorhand inlichten. Alleen indien in het bedrijf hier een akkoord over bestaat, kan ook een kortere termijn gelden. Het verlof kan in één keer genomen worden tot de uiterste dag, of voor meerdere opeenvolgende weken genomen worden. Welk regime ook, men dient steeds over het akkoord van de werkgever te beschikken.

Indien je reeds ouderschapsverlof had genomen, dan kan u dit verlof omzetten in het nieuwe corona-ouderschapsverlof of je ouderschapsverlof stopzetten omwille van een doorstart in het nieuwe systeem.

Bedragen corona-ouderschapsverlof

De vergoeding voor het corona-ouderschapsverlof zal 25% hoger liggen dan het klassieke ouderschapsverlof.

Privésector

 

 

Brutobedrag

Nettobedrag

Deeltijd

Jonger dan 50 jaar

€ 532,24

440,97

 

Allenstaande ouders

€ 875

€ 724,94

  50 jaar of ouder € 717,53 € 594,48
  50 jaar of ouder - Allenstaande ouders € 875 € 724,94

1/5

Jonger dan 50 jaar

€ 180,56

€ 149,60

 

Allenstaande ouders

€ 242,81

€ 201,17

  50 jaar of ouder € 270,84 € 224,40
  50 jaar of ouder - Allenstaande ouders € 350 € 289,98

Alle info over corona-ouderschapsverlof