Eric Neuprez : "Onze kracht is de diversiteit van de werknemers die we vertegenwoordigen"

Eric Neuprez heeft net afscheid genomen van een gevulde vakbondsloopbaan. Een waarin hij de verschillende niveaus binnen het ABVV één voor één heeft doorlopen. Hij startte als delegee bij het bedrijf EIB, waar hij 20 jaar werkte, voordat hij naar de Algemene Centrale Verviers trok om er gedurende 4 jaar secretaris te zijn. Vervolgens trad hij toe tot het federaal secretariaat van de AC waar hij 16 jaar achtereenvolgens federaal secretaris en algemeen secretaris was. Voordat hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven begint, deelt hij zijn visies en herinneringen met ons.

Het kantoor bijna leeg, de herinneringen ingepakt in dozen, hoe voel jij je?

Ik vertrek met een zwaar hart, maar met het gevoel mijn plicht te hebben volbracht. Ik heb altijd gezegd dat ik trouw zou blijven aan mijn waarden en dat ik zou vertrekken als de kans zich voordeed. We vechten voor een eindeloopbaan op een fatsoenlijke leeftijd, dus ik stop op het geschikte moment en maak plaats voor de jongeren. Geoffrey Goblet neemt de fakkel over als algemeen secretaris en ik twijfel er niet aan dat hij de waarden van het ABVV hoog in het vaandel zal dragen.

Wat blijft je vooral bij uit al die jaren?

Ik herinner me tal van uitwisselingen met leden, delegees, mensen die ik ontmoet heb. Deze bijeenkomsten waren mijn vitamines. Ik ben er trots op dat ik heb kunnen bijdragen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de verschillende sectoren waarvoor ik gewerkt heb. Daarbij denk ik zeker aan de erkenning van musculoskeletale aandoeningen in de schoonmaak, de strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de overdracht van de dienstencheques naar het regionale niveau, en het historische akkoord tussen de AC en BBTK.

Wat is volgens jou de kracht van de Algemene Centrale - ABVV?

Onze kracht is de diversiteit van de werknemers die we vertegenwoordigen. Het is belangrijk dat er in onze structuren een evenwicht is tussen vakbondsmensen die echt uit de bedrijven komen en mensen met een universitair profiel. Dit evenwicht is belangrijk om werknemers effectief te kunnen verdedigen. "Samen staan we sterker" is meer dan een slogan. We moeten het dagelijks toepassen zodat we een sterke en representatieve organisatie blijven.

Heb je aan de vooravond van de sociale verkiezingen een boodschap voor onze kandidaten en toekomstige afgevaardigden?

We hebben meer dan ooit sterke delegaties nodig. Vakbondsafgevaardigde zijn, betekent de waarden van solidariteit verdedigen. Individualisme heeft geen plaats binnen onze organisatie. In een tijd waarin vrije meningsuiting onder druk staat en vakbondsrechten worden geschonden, is het echt nodig om de krachten eensgezind te bundelen. Alleen zo kunnen we een humane en solidaire samenleving creëren. 

Nog een laatste woord?

Ik wil ook hulde brengen aan twee grote mannen in mijn leven: mijn vader die me al op heel jonge leeftijd het belang leerde van de strijd tegen ongelijkheid. Maar ook Marc Bourguet, voormalig voorzitter van de AC Verviers dankzij wie ik de overstap naar de AC kon maken. Bedankt iedereen om mij al die jaren het vertrouwen te schenken. En weet dat ik nooit ver zal zijn om de zaak van de arbeiders en de strijd van het ABVV te verdedigen. Het is geen afscheid maar een ‘tot ziens’.