ABVV Bouw deelt euforie Bouwunie rond respect coronamaatregelen op bouwwerven niet

Via een persbericht communiceerde Bouwunie vorige week hun visie rond de evaluatie van de door de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) uitgevoerde controles in de bouwsector. Uit die evaluatie bleek dat in 90% van de uitgevoerde controles alle maatregelen correct worden toegepast. Wij delen het optimisme van deze analyse niet! De cijfers zijn immers gebaseerd op de vooraf aangekondigde controles op amper 127 bouwwerven, waar 183 bouwvakkers en 87 zelfstandige aannemers aan het werk waren. Dit is voor ons niet representatief als basis voor een analyse van de situatie in een sector als de bouw met ruim 147.000 bouwvakkers en 24.000 aannemers.

Ook inhoudelijk stellen we ons als ABVV Bouw vragen bij de analyse. Enerzijds krijgen wij van op het terrein heel wat andere signalen. Bouwvakkers die ons signaleren dat de social distancing in onze sector toepassen niet altijd evident is. Daarnaast melden onze leden ons ook de ontbrekende of soms zeer slecht onderhouden sanitaire voorzieningen, waardoor het respecteren van de regels van de handhygiëne quasi onmogelijk kan worden toegepast.

Uit recente evaluaties van de inspectiediensten van het TWW (Toezicht Welzijn op het Werk), die specifiek voor de controle op de gezondheid en het welzijn van de werknemers werd aangeduid, blijkt overigens dat tijdens gerichte controles op bouwwerven tijdens de maand mei in meer dan 70% van de gevallen geen stromend water aanwezig was voor het wassen van de handen. Nochtans een zeer belangrijke maatregel in de strijd tegen de besmetting met het coronavirus. Het ter beschikking stellen van een flacon ontsmettende gel is niet voldoende om van deze verplichting te kunnen afwijken.

Gisteren werden door de diensten van het TWW nog explicietere cijfers bekend gemaakt, nl. dat er tijdens controles uitgevoerd in A/B bedrijven (meer dan 50 werknemers) op 1.162 inspecties maar liefst 648 inbreuken werden vastgesteld in de periode van 4 mei tot 28 oktober ’20. In de C/D bedrijven (minder dan 50 werknemers) werden op 4.247 inspecties zelfs 2.678 inbreuken vastgesteld, dit is dus in 63% van de uitgevoerde controles.

Indien we het virus op onze bouwwerven willen buiten houden en mogelijke besmettingen tussen werknemers willen vermijden, dan is een versterking van de inspectiediensten van het TWW noodzakelijk. Er moeten ook sancties volgen bij niet-naleving van de regels, niet alleen verwittigingen of adviezen.

Het sectorprotocol voor veilig en gezond werken in de sector moet absoluut worden gerespecteerd en maximaal toegepast. Om werknemers te ondersteunen, heeft Constructiv een gratis meldpunt (0800 11 759) opgericht. Zo worden werknemers geïnformeerd en kunnen ze getuigen over de situatie op hun werf.