Erkenning Covid-19 als beroepsziekte moet voor alle blootgestelde werknemers mogelijk zijn!

De erkenning van Covid-19 als beroepsziekte was onderwerp van veel discussie tijdens de lockdown in maart. Onze centrale heeft gestreden om deze erkenning zo breed mogelijk te trekken, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de werkplaats een belangrijke bron is voor de overdacht van het virus. Met het oog op de nog talrijkere besmettingen in deze tweede golf, herhalen wij onze eis.

Sinds maart 2020 zijn de debatten over de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte en de erkenningsvoorwaarden aanleiding tot discussie bij FEDRIS (Federaal agentschap voor beroepsrisico's). Onze centrale heeft altijd gestreden om de erkenning zo breed mogelijk te maken. We waren bovendien fel gekant tegen een beperking van de erkenning tijdens de lockdown, omdat veel werknemers uit niet-essentiële sectoren naar hun werk bleven gaan. En studies bewijzen het: de werkplaats blijft op dit moment een belangrijke bron voor de overdracht van het virus. 

Ondanks onze argumenten, was FEDRIS echter van mening dat -tijdens de eerste lockdown- enkel zij die in essentiële sectoren aan het werk waren, besmet konden raken. Er werden dus drie manieren vastgelegd om een erkenning te krijgen: 

  • Het personeel in de gezondheidszorg heeft de mogelijkheid om een overdraagbare ziekte te laten erkennen als beroepsziekte.
  • Werknemers in essentiële sectoren hebben -als reactie op Covid- alleen de mogelijkheid tot erkenning als ze tijdens de lockdown-periode besmet zijn geraakt. 
  • Mogelijkheid tot erkenning via het open systeem, als je niet tot de essentiële sectoren behoort en buiten de eerste lockdown-periode besmet bent geraakt. 

Het werk = besmettingsplaats

Studies bewijzen het (referentie: https://www.accg.be/nl/actualiteit/20201106-bescherming-op-de-werkvloer…): de werkplaats is een van de belangrijkste bronnen van overdracht van het virus. De rapporten van de Arbeidsinspectie zijn het daar overduidelijk mee eens en tonen bovendien aan dat de meeste werkplaatsen zelfs niet de minimale preventiemaatregelen volgen om te voorkomen dat het virus binnen hun muren circuleert. 

Heropening van het debat over de erkenning 

Het aantal nieuwe besmettingen sinds de tweede coronagolf heeft de piek van de eerste besmettingen ruimschoots overtroffen. Alle werknemers die niet hebben kunnen genieten van voltijds telewerk moeten volgens ons erkend worden in het lijstsysteem. Het is onbegrijpelijk dat werknemers in essentiële sectoren worden uitgesloten van erkenningsmogelijkheden wanneer zij niet van telewerk genieten en wanneer de regels rond social distancing minder dwingend zijn. Wij vragen FEDRIS om dringend zijn criteria te herzien en het debat rond de uitbreiding van de erkenningsmogelijkheden weer op de agenda te zetten.