1 januari 2021: Start aanvullend pensioen Textiel

Tijdens de laatste sectorale onderhandelingen werd overeengekomen om een SECTORAAL AANVULLEND PENSIOENPLAN (SAP) in te voeren voor arbeiders en bedienden (PC 120/214) en dit vanaf 01/01/2021. We vinden het belangrijk dat de textielwerknemers een aanvullend pensioen opbouwen bovenop hun wettelijk pensioen. 

Er wordt een (netto) pensioenbijdrage van 1% gespaard. Het SAP treedt in werking op 1/1/2021, maar er wordt reeds gespaard vanaf 01/01/2020. Dit gespaarde bedrag zal in 2021 als startpremie op de individuele pensioenrekening van de werknemers worden gestort. Het aanvullend pensioenkapitaal wordt bij pensionering uitbetaald. 

Het pensioenplan zal ook een "solidariteitsluik" bevatten. Dat wil zeggen dat er tot op zekere hoogte zal verder gespaard worden tijdens bepaalde periodes waarin men niet werkt (zoals economische werkloosheid, ziekte, moederschapsrust). 

Ondernemingen die voor hun werknemers al een aanvullend pensioen hebben, kunnen een aanvraag tot "buiten toepassing" doen. Voorwaarde is wel dat het minstens evenwaardig is en blijft aan het sectoraal plan, wat trouwens regelmatig wordt gecontroleerd. Bovendien is er vanuit de sociale partners een aanbeveling dat bij een eventuele buiten toepassing overleg plaats vindt met de vertegenwoordigers van het personeel. 

Het beheer van het aanvullend pensioen wordt toevertrouwd aan een bestaand pensioenfonds, namelijk SEFOPLUS. Dit is een multi-sectoraal pensioenfonds waarbij reeds enkele sectoren zijn aangesloten. U ontvangt later nog een welkomstbrief van Sefoplus met uitgebreide informatie.