Info Flash 4: Onderhandelingen opgeschort tot maandag

Er blijft discussie over een aantal essentiële punten.

De werkgevers zitten echter aan de grenzen van hun mandaat en zullen hun leden eerstdaags raadplegen om verdere stappen te kunnen zetten.

Belangrijk en een positief signaal is dat de werkgevers zich engageren om maandag een overgangs-cao landingsbanen te ondertekenen, geldig tot eind dit jaar.

Maandag 18 oktober wordt er verder onderhandeld.

Wij houden jullie op de hoogte.

Download pamflet.