Respect voor de werknemers in de chemie!

Tijdens een sectorale onderhandelingsronde op vrijdag 15 oktober heeft Essenscia, de werkgeversfederatie van de chemische industrie, abrupt de gesprekken tussen de sociale gesprekspartners beëindigd. Blijkbaar is waardering en respect voor de werknemers van deze sector niet belangrijk voor de werkgeversvertegenwoordigers. Gevolgen? De sociale vrede in de sector kan niet meer gegarandeerd worden. Er zal dan ook overgegaan worden tot actie in de chemische bedrijven in het hele land. Deze acties zullen een impact hebben op de productie en werking van de ondernemingen in de sector. Ook op nationaal niveau zal er actie worden gevoerd nu dinsdag 19 oktober; militanten van de sector zullen verzamelen in het centrum van Brussel om een groot ontvangstcomité te organiseren in de marge van een event van de werkgeversfederatie.

De werkgeversfederatie van de chemische industrie Essenscia organiseert jaarlijks een event in het centrum van Brussel. Gelegenheid voor Essenscia om haar leden samen te brengen en in de watten te leggen, maar ook om een voor de sector actueel thema aan te snijden. Thema dat dit jaar op de agenda staat: de uitdagingen voor de sector. Voor de vakbondsvertegenwoordigers is het antwoord eenvoudig: respect voor de werknemers van de sector!

Waarom kan de sociale vrede in de sector niet meer gegarandeerd worden?
Om de twee jaar voeren de sociale gesprekspartners van de chemie onderhandelingen om een sectoraal akkoord te sluiten. Dit akkoord is van toepassing op ongeveer 130.000 werknemers die actief zijn in de basischemie, kunststof- en rubberverwerking en farmaceutische nijverheid. "Allemaal activiteiten die tijdens de lockdowns als essentieel zijn beschouwd, wat ook betekende dat de betrokken werknemers tijdens de gezondheidscrisis aan de slag moesten. Hoog tijd dus om deze werknemers te valoriseren". De werkgeversfederatie had evenwel totaal andere bedoelingen: de loonsverhogingen afremmen en uitstellen, de onderhandelingen in de bedrijven aan banden leggen, de toegang tot de eindeloopbaanregelingen (SWT en tijdskrediet) koppelen aan voorwaarden, ... Ook al verliepen de besprekingen stroef, toch hadden we zicht op een ontwerp van sectoraal akkoord. Op het ogenblik dat we herhaald hebben dat alle werknemers van de sector waardering en respect verdienen, zijn de onderhandelingen afgesprongen. Onmogelijk voor de werkgeversfederatie! Haar vertegenwoordigers hebben onmiddellijk de onderhandelingstafel verlaten".

Het antwoord van de vakbonden liet niet op zich wachten. Ze hebben een stakingsaanzegging ingediend om elke actie in de bedrijven en op nationaal vlak te dekken. "Wij nemen het niet dat een sector die tijdens de lockdowns actief en rendabel is gebleven, zijn werknemers niet valoriseert. Het zijn de werknemers die essentieel zijn, niet de sector!"
De vakbondsmilitanten zullen verzamelen aan de ingang van het gebouw waar het event van Essenscia op 19 oktober a.s. zal plaatsvinden. Hun protestkreet is al gekend: RESPECT!


Download hier ons pamflet en affiche.