Sectorale onderhandelingen vastgelopen: huishoudhulpen voeren actie!

De onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord in de dienstenchequesector zijn in een impasse geraakt: Federgon, de federatie die de belangen van de werkgevers in o.a. de dienstencheques verdedigt, had om een extra vergadering op dinsdag 9 november gevraagd, maar opnieuw hebben wij moeten vaststellen dat ze niet over een mandaat beschikte dat aan de legitieme verwachtingen van de huishoudhulpen voldeed.

Betalen om te gaan werken

Wij zijn zeer duidelijk geweest tegenover Federgon: ze moet het zware werk van de huishoudhulpen erkennen. Het is niet normaal dat zelfs vandaag de dag de huishoudhulpen blijven betalen om te kunnen gaan werken. De verplaatsingskosten vertegenwoordigen een aanzienlijke kostenpost voor deze werkneemsters, die reeds een zeer laag loon ontvangen. De verplaatsingsvergoedingen die de huishoudhulpen daarvoor ontvangen zijn schandalig laag en dekken op geen enkele manier de reële kosten: de sector betaalt 13 cent per km, terwijl de staat deze vergoeding vaststelt op 37 cent per km.

Voor de vakbonden is het belangrijk dat Federgon haar bereidheid toont om de werkneemsters te steunen en een duidelijke boodschap geeft om deze sector echt aantrekkelijk te maken.

Door het mislukken van deze nieuwe onderhandelingspoging, is het ook duidelijk dat er geen sociale vrede meer in de sector is en dat er geen sectorale regeling met betrekking tot een coronapremie zal komen.

Actie op 18 november

We rekenen op een sterke mobilisatie van de huishoudhulpen en willen hiermee Federgon dwingen om de verplaatsingsvergoedingen significant te verbeteren. De huishoudhulpen aanvaarden niet meer dat ze moeten betalen om te kunnen werken.