De belangrijkste punten van het akkoord 2021-2022 in de bouwsector

Ondanks het keurslijf van 0,4% zijn we voor het maximum voor onze werknemers gegaan. We zetten hier de belangrijkste punten op een rijtje, maar check zeker onze flyer cao voor meer info.

De belangrijkste punten van het akkoord voor de arbeiders

Koopkracht

 • Verhoging lonen met 0,4% vanaf 1/12/2021.
 • Eenmalige, bijkomende ecocheque van €130 (tegen 15/12/2021).
 • Een coronapremie van maximaal € 300 (tegen 15/12/2021):
  • € 150 basispremie (als je minstens 1 dag in het 2de kwartaal van 2020 hebt gewerkt en nog in dienst bent bij je werkgever).
  • € 150 supplementair als je bedrijf geen verlies heeft gemaakt in 2020.

Sociale dumping en veiligheid

Alle personen die op een werf werken, moeten 8 uur verplichte VCA-opleiding hebben gevolgd. Dit geldt ook voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen. 

Eindeloopbaan en aanvullend pensioen

 • Alle beschikbare toeslagen bij werkloosheid (SWT) worden verlengd vanaf 60 jaar.
 • Invoering van medisch SWT (58 jaar, 35 beroepsverleden en ernstig lichamelijk probleem).
 • Landingsbaan vanaf 55 jaar.
 • Verhoging van het aanvullend minimumpensioen tot 1,1%.

Opleiding voor arbeiders

 • Verhoging vergoeding winteropleiding van €40 naar €55 per dag.
 • Verhoging vergoeding zaterdagopleiding van €50 naar €55 per dag.
 • Verhoging vergoeding avondopleiding naar €10 per uur.

Herziening van de functieclassificaties

Onderzoek om de functieclassificatie en de bijbehorende loontoeslagen te moderniseren.

De belangrijkste punten van het akkoord voor de bedienden

De lonen en de arbeidsvoorwaarden van de bedienden vallen voorlopig nog steeds onder PC200. Het doel van ABVV Bouw is de lonen en arbeidsvoorwaarden van alle werknemers, arbeiders en bedienden, te harmoniseren. Daarbij staat een syndicale premie voor de bedienden bovenaan onze agenda!

Dit is wat wij voor de bedienden hebben kunnen onderhandelen, in aanvulling op de akkoorden die bereikt zijn voor PC200 (vind hier alle info over het akkoord van PC200):

Eindeloopbaan

Invoering van een aanvullen pensioen en een stijging van 1,1% voor alle bedienden. Het aanvullend pensioen is verplicht geworden.

Invoering en verbetering van de functieclassificatie     

Onderzoek om de functieclassificatie en de bijbehorende loontoeslagen te moderniseren.