Erkenning van COVID-19 als beroepsziekte: een verlenging is noodzakelijk

Dankzij het uitoefenen van druk door de vakbonden is COVID-19 erkend als beroepsziekte voor alle besmette werknemers (gezondheidswerkers, werknemers in essentiële en niet-essentiële sectoren) door een nieuwe code in de lijst van beroepsziekten op te nemen.  

Ondanks verschillende studies die aantoonden dat het werk een van de belangrijkste vectoren voor de overdracht van het virus is, moesten wij er bij FEDRIS (Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's) sterk op aandringen haar erkenningscriteria te herzien. Uiteindelijk heeft FEDRIS naar onze argumenten geluisterd en is de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte in werking gesteld door een Koninklijk Besluit. Deze is echter op 31 december 2021 verstreken.  

Gezien de laatste besmettingsgolven met de omikronvariant vraagt de Algemene Centrale – ABVV aan FEDRIS om de erkenningsmaatregelen te verlengen. Dat is echt noodzakelijk!