Op vrouwen in de scheikunde moet men niet jaloers zijn

Het belang van een diploma kan op de huidige arbeidsmarkt nauwelijks overschat worden. Diploma’s leiden op de werkvloer tot betere arbeidsomstandigheden, hogere lonen en meer kansen. Maar klopt dit ook voor een vrouwelijke werknemer in de sector scheikunde? ABVV Scheikunde ging op onderzoek in het kader van internationale vrouwendag.

1NL71,4% van de vrouwen tewerkgesteld in de scheikunde heeft een diploma hoger onderwijs tegenover 50,9% van de mannen.

 

 

 

 

 

2NL21,4% van de werknemers, tewerkgesteld in de subsector rubber- en kunststoffen, is een vrouw, slechts 13% heeft een leidinggevende functie. In de subsector chemische nijverheid is 23% van de werknemers een vrouw maar is slechts 17,6 van de vrouwen leidinggevende.

 

 

 

3NLCijfers van de RSZ tonen aan dat vrouwelijke werknemers het sterkst vertegenwoordigd zijn in de laagste looncategorieën, mannelijke werknemers in de hoogste:

- 28% van de vrouwelijke werknemers heeft een maandloon van maximaal € 3250/bruto, bij mannen is dat 20,7%.

- Meer dan 1 man op 3 heeft een loon hoger dan € 5400 bruto/maand, bij vrouwen is dat slechts 1 op 4.

 

 

Als het statuut arbeider en het statuut bediende apart wordt bekeken zijn de cijfers nog frappanter: 34,5% van de vrouwelijke arbeiders zitten in de laagste looncategorie (bij mannelijke arbeiders is dit 16%) terwijl 50% van de mannelijke bedienden tot de hoogste looncategorie behoren (bij vrouwelijke bedienden is dit 31%).

Andrea Della Vecchia, federaal secretaris van ABVV Scheikunde, reageert ontgoocheld: “De loonkloof tussen vrouwen en mannen blijft groot in de sector. Het is onmogelijk dit te rechtvaardigen en goed te keuren. Meer zelfs, de scheikunde moet een voorbeeld zijn gezien haar leidende rol in onze economie. Stop dus de loondiscriminatie, want de vrouwelijke werknemers zijn hier het slachtoffer van", besluit de syndicalist.

ABVV Scheikunde zal via interviews vrouwelijke werknemers van de scheikunde in de komende maanden centraal zetten.